Лятно училище:

УМЕНИЯТА НА БЪДЕЩЕТО


22-25 Август, Боровец, х-л Лион

 

 

ЗАЩО „УМЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО“?


Промените, в които живеем са исторически по отношение на своя размер, скорост и обхват. На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, интелектът вече се отделя от съзнанието, а изкуственият интелект се развива с шеметна скорост. В тази експоненциална динамика, човек трябва активно да развива ума, гъвкавостта и готовността си за промяна.

В лятното училище „Умения на бъдещето“ чрез симулационни игри и преживявания ще работим за уменията, които според всички световни футурологични школи, както и според екипа на Марков колеж, ще са истински важни и необходими човек да може да се адаптира, систематизира концептуалните и ментални рамки, да поддържа съзнателност и творчески импулс, и да се реализира успешно в настъпващите промени.

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?


Традиционните качества, които хилядолетия са били смятани за невъзможни, днес са толкова обичайни, че дори не мислим за тях (бързото предвижване, общуване от разстояние и т.н.).

Успехът ражда амбиция, затова постиженията от близкото минало днес подтикват човечеството да си поставят по-дръзки цели. Имайки предвид миналите грешки и днешните ни ценности, вероятно те ще са свързани с основните теми на лятното училище:


 • Системно мислене – Реалността е съставена от кръгове, а ние виждаме прави линии. В това се крие ограничеността ни като несистемно мислещи хора. Системното мислене е дисциплина за виждане на нещата в тяхната цялост. Това е рамка за виждане на взаимосвързаности, вместо обекти, на модели на промяна, вместо на статични снимки. Системното мислене е умението за решаване на комплексни промени в динамична среда.
 • Критичното мислене започва с умението за задаване на точните въпроси, така че да обработи и извлече нужната информация. Критичното мислене е и неутралността – мисленето върху мислите за мислене, докато мислим как мислите ни да са по-добри. Това включва и способността да се анализират факти, да се генерират и организират идеи, да се защитават мнения, да се правят сравнения, да се правят изводи, да се оценяват аргументи, взимат решения и да се решават проблеми. Все по-важно ще става умението да правим точни хипотези на база огромното количество различна информация и да анализираме резултатите от тях.

 • Фокусът върху решаването на комплексни проблеми, предполага използването на много различни инструменти, чрез които да измислим изцяло нови решение, продукти и резултати. Трябва да спрем да мислима на „парче“, когато взимаме решения – предизвикателствата, пред които сме изправени стават все по-вплетени помежду си
 • Умението за преговори, общуването, създаването на модел печеля-печелиш, сътрудничеството, ще са част от създаването на общото бъдеще от и за хората. При добрите преговори няма губеща страна.

 • Гъвкавостта да се справяме с несигурни и непредвидими ситуации е отличителен белег на истинската емоционална интелигентност. Гъвкавост е и способността да превключваме мисленето си и адаптация към изискванията на стимулите в когнитивен план.
 • Психическа и емоционална издържливост в непредвидими и несигурни времена, като резултат от умението да бъдем адаптивни.
 • Креативно мислене – креативността винаги е била важна за подема и напредъка ни като цивилизация. В бъдеще, умението да създаваме нови решения, да осмисляме действителността по съвсем нов и различен начин, да генерираме изцяло нови идеи, да разглеждам един проблем от десетки страни ще бъде изключително важно.
 • Умения за умения – колкото по-динамична и променяща се е една среда, толкова по-важно е да можем бързо да учим нови знания и умения, за да се реализирам добре. Също токова важно е и да забравяме стара, ненужна информация и остаряли ненужни умения.

Програмата е изградена от малко теория и много преживявания. Темите ще се преплитат една с друга, ще играем, ще се упражняваме, ще медитираме, ще правим уъркшопи, в които ще обменяме опит и ще решаваме актуални за всеки проблеми. Ще поработим и за емоционалната ни устойчивост, с оглед на динамиката на предстоящите времена.

Ще има време и за отдих и купони. 🙂

ЕКИПЪТ ОТ ВОДЕЩИ И КОНСУЛТАНТИ
Гергана Маркова

Главен водещ на обучението

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

Константин Йорданов

Водещ „Системно мислене“

Константин Йорданов е професионалист от банковата индустрия, с 20 годишен стаж в бранша. Специализирал е в областта на вътрешния одит и риск мениджмънт, както и в управлението на недвижими банкови активи. Константин е съосновател на Института на вътрешните одитори в България и е притежател на международния сертификат за управление на риска (CRMA).
Съосновател и Председател е на СоЛ България – Общество на учещите организации в България, част от Глобалното Общество на Учещите Организации (Society for Organizational Learning – SoL). Член на Управителния Съвет на Глобалното Общество на Учещите Организации. Ежегодно участва в организирането и фасилитирането на международни конференции в областта на организационната трансформация и личностно развитие под егидата на SoL.
Притежава две бакалавърски степени – по Бизнес Администрация и по Банково Дело, както и магистърска степен по Международни Отношения.

Константин е провеждал множество тренинги с инструментите на системното мислене и е помагал на мениджъри, компании и организации да вземат по-добри решения в ежедневната си работа.
Михаил Стефанов

Водещ „Креативно мислене“

Михаил Стефанов е обучител и консултант по комуникации, с дългогодишен опит както в света на бизнеса, така и в този на неправителствените организации. Успоредно на кариерата си в света на комуникациите, обаче, той от години работи с тинейджъри – директор е на The Bridge най-големия младежки фестивал по изкуствата в България, а през 2017 стартира и Мини Машини – инициатива за развиване на ключови умения на бъдещето в българското образование.

Креативността винаги е била е една от ключовите теми за Михаил. Силно практическият му подход към нейното преподаване е базиран на последните открития от света на невробиологията на креативността и е изцяло фокусиран върху решаването на реални проблеми. За последните няколко години е обучавал и вдъхновявал екипите на над 40 компании и организации да раждат креативни идеи.
Светлана Маркова

Главен консултант в Основния курс и Майсторския клас

Светлана Маркова е главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него. Тя е психолог и сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър, обучител лична ефективност в множество обучения в и извън колежа. Светлана има 8 годишен опит в държавната администрация като социален и политически психолог. Участник като ръководител в редица доброволчески инициативи за ученици и студенти.Диана Момчева

Главен консултант в Основния курс и Главен консултант в детските курсове

Диана Момчева е консултант в основния курс Философия на успеха, лидер на проекта „Детски курсове“ и консултант в детския курс „Философия на успеха“. Има 5 години опит в организацията на младежки обучения към „Червен кръст“ и 12 години опит в сферата на бизнеса. Диана е финансист по образование и в момента се сертифицира по коучинг програма към ICF. Вече две години се занимава с обучения в областта на личностното развитие като част от екипа на Колежа.
Ирена Петрова

Управител

Ирена Петрова е била Координатор и в последствие Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN). След като напуска корпоративната среда, стартира проекта Tendle.net – платформа за онлайн сделки и микрокредитиране. Съосновател на още няколко бзинес проекта в различни сфери, както и управляващ съдружник в консултантска компания с фокус в разработване на бизнес модели, стратегическо планиране и финансиране с рисков капитал за стартиращи компании.
Ирена е част от стратегическия екип на Марков колеж и сърцата подкрепа в проектите за развитие на организацията.
А от 1 ноември 2016 г. става управител на Марков колеж, за да реализира на практика планираните стратегически промени.

ЕКИПЪТ ОТ ВОДЕЩИ И КОНСУЛТАНТИГергана Маркова

Главен водещ на обучението

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.


Константин Йорданов

Водещ „Системно мислене“

Константин Йорданов е професионалист от банковата индустрия, с 20 годишен стаж в бранша. Специализирал е в областта на вътрешния одит и риск мениджмънт, както и в управлението на недвижими банкови активи. Константин е съосновател на Института на вътрешните одитори в България и е притежател на международния сертификат за управление на риска (CRMA).
Съосновател и Председател е на СоЛ България – Общество на учещите организации в България, част от Глобалното Общество на Учещите Организации (Society for Organizational Learning – SoL). Член на Управителния Съвет на Глобалното Общество на Учещите Организации. Ежегодно участва в организирането и фасилитирането на международни конференции в областта на организационната трансформация и личностно развитие под егидата на SoL.
Притежава две бакалавърски степени – по Бизнес Администрация и по Банково Дело, както и магистърска степен по Международни Отношения.

Константин е провеждал множество тренинги с инструментите на системното мислене и е помагал на мениджъри, компании и организации да вземат по-добри решения в ежедневната си работа.Михаил Стефанов

Водещ „Креативно мислене“

Михаил Стефанов е обучител и консултант по комуникации, с дългогодишен опит както в света на бизнеса, така и в този на неправителствените организации. Успоредно на кариерата си в света на комуникациите, обаче, той от години работи с тинейджъри – директор е на The Bridge най-големия младежки фестивал по изкуствата в България, а през 2017 стартира и Мини Машини – инициатива за развиване на ключови умения на бъдещето в българското образование.

Креативността винаги е била е една от ключовите теми за Михаил. Силно практическият му подход към нейното преподаване е базиран на последните открития от света на невробиологията на креативността и е изцяло фокусиран върху решаването на реални проблеми. За последните няколко години е обучавал и вдъхновявал екипите на над 40 компании и организации да раждат креативни идеи.Светлана Маркова

Главен консултант в Основния курс и Майсторския клас

Светлана Маркова е главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него. Тя е психолог и сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър, обучител лична ефективност в множество обучения в и извън колежа. Светлана има 8 годишен опит в държавната администрация като социален и политически психолог. Участник като ръководител в редица доброволчески инициативи за ученици и студенти.Диана Момчева

Главен консултант в Основния курс и Главен консултант в детските курсове

Диана Момчева е консултант в основния курс Философия на успеха, лидер на проекта „Детски курсове“ и консултант в детския курс „Философия на успеха“. Има 5 години опит в организацията на младежки обучения към „Червен кръст“ и 12 години опит в сферата на бизнеса. Диана е финансист по образование и в момента се сертифицира по коучинг програма към ICF. Вече две години се занимава с обучения в областта на личностното развитие като част от екипа на Колежа.Ирена Петрова

Управител

Ирена Петрова е била Координатор и в последствие Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN). След като напуска корпоративната среда, стартира проекта Tendle.net – платформа за онлайн сделки и микрокредитиране. Съосновател на още няколко бзинес проекта в различни сфери, както и управляващ съдружник в консултантска компания с фокус в разработване на бизнес модели, стратегическо планиране и финансиране с рисков капитал за стартиращи компании.
Ирена е част от стратегическия екип на Марков колеж и сърцата подкрепа в проектите за развитие на организацията.
А от 1 ноември 2016 г. става управител на Марков колеж, за да реализира на практика планираните стратегически промени.

КОГА И КЪДЕ?


Започваме на 22 (четвъртък) август. Завършваме на 25 август (неделя) късен следобед.

В другите дни ще започваме сутрин около 9 часа и ще приключваме с формалната част около 19 часа. Разбира се, ще имаме достатъчно време и за отдих с удоволствена следобедна сиеста. Вечер ще използваме времето заедно за допълнително стойност.

Лятното училище ще се проведе в Боровец, хотел Лион. В тиха и приятна атмосфера с много зеленина и място за игри и съвместни преживявания.
Съвсем скоро ще обявим и конкретен комплекс.

КОЛКО СТРУВА И КАКВИ СА УСЛОВИЯТА?


Цената на Лятното училище „Умения на бъдещето“ е 580 лв. и включва:

 • Над 32 часа в обучение
 • обучителни материали

Цената НЕ включва:

 • нощувките, които ще са до 40 лв. на нощ
 • разходите за път.

ОТСТЪПКИ:

 • – 10% от цената при записване до юни.

Бележка: Отстъпката важи за сумата, която се заплати при записване.

ПЛАЩАНЕ:

Сумата за Лятното училище може да се заплати еднократно или на разсрочено плащане на 5 вноски (до август).

Сумата се заплаща по банков път (след попълване на регистрационната форма) :

ДЗЗД МАРКОВ КОЛЕЖ ОК
IBAN BG54 UNCR 7000 1523 0474 11

Основание: лятно училище

Бележка: В случай, че се откажеш от участие в Лятното училище в рамките на две седмици преди самото му провеждане, парите не се възстановяват.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА ?Попълни формата по-долу и нашият екип ще се свърже с теб,
за да уточним начина на плащане и допълнителни детайли.
Записванията приключват на 15 август