31 часа живо онлайн обучение

2 практически сесии с коне + 1 Бонус сесия

Разсрочено плащане до 6 вноски

100% ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТКурсът стартира на 21 Май"


ЗАПИШИ СЕ СЕГА

АСЕРТИВНОСТТА

Или как да бъдем себе си и да взаимодействаме по-ефективно с другите


31 часа живо онлайн обучение

3 лични консултации с професионален консултант по личностно развитие

2 практически сесии с коне + 1 Бонус сесия

Разсрочено плащане до 6 вноски

100% ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ


Курсът стартира на 21 май 2020


Защо Асертивността?


Асертивността не е просто поведение. Тя е система от вярвания, нагласи, действия и реакции.

През асертивността ние всъщност се разкриваме на света – такива каквито сме, успяваме да изразим и отстоим своите ценности, нужди и вярвания.

Това е нашият начин да заявим на себе си и на останалите, че ние заслужаваме. Заслужаваме да бъдем такива, каквито сме. Заслужаваме да случваме целите си и да бъдем щастливи.

Като в същото време – и това е много съществен елемент от асертивността – признаваме и зачитаме правото на другите да бъдат себе си и да случват своите цели.

Асертивността - това е разбирането и нагласата, което ние в Марков колеж вярваме, че ни помага не просто да бъдем себе си, а и да взаимодействаме със света по един изключително зачитащ и конструктивен начин на принципа Печеля/Печелиш.

Асертивността е основополагаща за успеха и щастието ни! Защото по този начин ние си гарантираме, че постигаме НАШИТЕ цели, изразяваме НАШИТЕ желания, взаимодействаме с останалите през НАШАТА същност. И както знаем, успехът и щастието ни пряко зависят от взаимоотношенията, които изграждаме. Тогава когато те са базирани на взаимно уважение, зачитане, приемане и лична отговорност, тогава получваме истинско удовлетворение и високи резултати – било то в личен или професионален план.


Защо да избереш точно тази програма по Асертивност?


Тази програма е уникална по своята структура и методика. Първата подобна програма в света.
Защо? - защото освен много знание по отедлните аспекти на асертивността, инструменти за нейното повишаване и управление, упражнения, които ти дават самопознание и те придвижват напред, имаш възможност да преживееш уникално познание, чрез тренинги с коне. Когато учим нови умения, е изключително важно освен да сме запознати с това, от какви аспекти е изградено то и как да го развиваме ефективно, да можем да го тренираме и развиваме чрез практика.

Конете са невероятни учители, защото пред тях твоите комуникационни умения нямат толкова голямо влияние. Влияние имат твоята нагласа, твоето намерение и невербално общуване. Когато изразиш своята позиция и асертивност, чрез тези три аспекта и получиш положителен резултат, това означава, че си овладял изкуството на асертивността.

Повече за това, защо тази програма наистина работи, ще разбереш в следващите редове.


Съдържание и програма


Сесия 1 : Въведение и подготовка

Въвежда в програмата. Дава определения на основни понятия. Води към поставяне на цели за обучението и набелязване на области за работа. Запознава със саморефлексията и самонаблюдението като първите и най-основни навици, които да подкрепят изграждането на уменията за асертивност. Запознаване с основните принципи на асертивното поведение и първи стъпки към утвърждаването им

Сесия 2 : Препятствия пред асертивността

Разглежда различните видове препятствия пред асертивността, с които се сблъскваме и част от които сами си поставяме понякога. Дава инструменти, насоки и идеи как да се справим с тях.

Сесия 3 : Вярвания и асертивност

Посветена и на вярванията – как могат да ни ограничават и как да ни подкрепят в изграждането на асертивността ни. Инструменти и подходи.

Сесия 4 : Емоциите и асертивността

Емоциите, нуждите и комуникацията ни към другите през призмата на асертивността е темата на сесията. Как разпознаваме, назоваваме и преживяваме емоциите и нуждите си и как ги комуникираме – модели и инструменти. Как да управляваме емоциите в посока автентичност, асертивност и ефективно взаимодействие с хората в живота ни.

Сесия 5 : Ненасилствена комуникация. Какво е? Защо ни е? Как да се прилага?

Ще упражним модела на ННК за заявяване и отстояване на себе си. Ще разберем принципите на ННК и как те ни помагат да сме асертивни.

Тренинг сесия с коне (на живо в ранчо)

Задълбочаване на теми: факти и мнения, емоции, чуства, нужди, реакция - действия от ниво енергия не емоция

Сесия 6: Какво е асертивността?

Типовете поведения, в които влизаме. По какво се отличава асертивното от пасивното или агресивното поведение. Как да разпознаем кога в кое поведение се намираме. Как да поддържаме фокуса върху асертивността. И как се справяме с агресивните доминиращи поведения у другите. Правата и отговорностите, които имаме. Това да ги познаваме е в основата на асертивността. Това е и единствения начин да ги отстояваме за себе си и да ги зачитаме у другите. Как ги отстояваме своите права? Как спазваме отговорностите си? Работа с конкретна ситуация.

Сесия 7: Ролите, които играем

Ролите, които играем и отговорността, която поемаме. Какво ни пречи да поемаме отговорност? И има ли случаи, в които поемаме повече отговорност, отколкото е необходимо? Как това пречи на общуването и асертивността ни? И как да запазим отговорността за себе и да подкрепим хората около нас да направят същото за себе си? Ще дадем конкретни инструменти и упражнения.

Тренинг сесия с коне (на живо в ранчо)

Поставяне на граници, отстояване на граници/мотивация; как да се справяме с доминиращо поведение към нас - инструмент; намерението - защо е толкова важно

Сесия 8 : Анализ на предизвикателна ситуация

Анализ на предизвикателна ситуация. Помощни въпроси, които ни помагат да открием пречки, вярвания, емоции, които възпрепятстват асертивността ни в конкретна ситуация и как да се справим с тях.

Сесия 9: Обобщение

Обобщение и модел за подготовка за предизвикателна ситуация, в която да се отстоим.

Бонус Тренинг сесия с коне (на живо в ранчо)


Защо тренинг с коне?


 • Конете са прекрасни учители 

Те ни ангажират познавателно, емоционално, физически и духовно. Дават ни истинско обучение чрез преживяване, което води до реална и трайна промяна в поведението и мисленето ни. Чрез общуване с тях ние ставаме  по-чуствителни  към всяко  невербално поведение, с което общуваме с околните -  съзнателно или несъзнателно.

 • Конете не лъжат

Тяхната реакция е мигновенна, истинска, автентична и без дневен ред.Конете не ги интересува кои сме, каква кола караме, колко печелим. Ако те не вярват в нас, те просто няма да ни последват.

 • Конете са уникални комуникатори

Ние можем да съдим за качеството на нашата комуникация по отговора, който получаваме от конете. Тяхната реакция на всеки наш жест ще покаже какво наистина правим, а не какво си представяме, че правим.

Те изискват от нас да изградим доверие, да създадем  ясно, балансирано и уверено лидерство чрез невербална комуникация.

 • Конете са метафора и огледало

Конете представляват нашите взаимоотношения с околните. Конете отразяват нашите емоции, енергия и отношението ни към хората. Конете ни учат как да постигнем целите си, да балансираме емоциите си и да управляваме нашата енергия.

Научи повече:


Какви резултати ще получиш?


Ще разбереш къде се намираш в момента по отношение на асертивността и ще имаш възможност да поставиш фокус за развиването на умения и навици в подкрепа на твоята асертивност

Ще опознаеш своите права и ще получиш конкретни насоки как да ги отстояваш

Ще добиеш разбиране за правата на другите и ще разбереш как можеш да зачиташ едновременно своите нужди и права и правата и нуждите на хората в живота ти.

Ще разбереш как да постигнеш такова взаимодействие, което да гарантира Печеля/Печелиш резултат

Ще се докоснеш до себе си и ще засилиш усещането си за уникалност и ценност;

Ще започнеш спокойно да говориш за нещата, които са важни за теб, без страх от отхвърляне и нужда от външна валидация

Ще се запознаеш с основните принципи на асертивното поведение и ще получиш конкретни предложения как да ги въведеш в живота си

Ще можеш да поставяш здравословни граници, казвайки „не“, без да влизаш в конфликт

Ще осъзнаеш отговорността към себе си и останалите в ситуациите, в които влизаш, за да можеш максимално ефективно да управляваш себе си в тези ситуации

Ще повишиш увереността си, че знаеш кое е важното за теб и как да го изразиш, така че да бъдеш чут и разбран.

Ще повишиш увереността си да водиш трудни разговори;

Ще повишиш решителността си за справяне с предизвикателни ситуации;

Ще действаш смело и с фокус към поставените цели;

Ще станеш по- успешен, използвайки пълния си потенциал, а не разчитайки на шанса;

Ще изградиш по- добри и устойчиви взаимоотношения на база приемане и уважение.


Какво още е добре да знаеш?


Какво включва курсът?


Продължителност 12 седмици
Натовареност 1 път седмично и до няколко часа самостоятелна работа през седмицата + 3 сесии в ранчото, всяка от по 3 часа 
Включва 9 групови сесии на живо (в онлайн платформа), всяка от по 2 часа и половина; въпросници, тестове, помагала, инструменти за самостоятелна работа; 2 тренинг сесии на живо с коне + 1 бонус тренинг сесия ; 12 едночасови Q&A сесии; седмичен бонус инструмент
Формат Групово обучение на живо в оналйн учебна платформа на Марков колеж
Цена 398 лв/ месец или 1194 лв за цялото обучение

Как се провежда?

Сесиите се провеждат всеки четвъртък от 19 до 21-21:30ч в учебната онлайн платформа на Марков колеж. Всички сесии са с живо участие на водещ/и , в група с други участници. Този формат прави обучението динамично, има възможност за въпроси и отговори, упражнения, игри и симулации.

Тренинг сесиите с коне се провеждат в ранчото, в близост до София. Всяка тренинг сесия е с продължителност от по 3 часа. 


  Кой е водещ на обучението и треньор в тренинг сесиите с коне?


  Карина Ястреба Обучител в Марков колеж Сертифициран коуч към Межуднародната коучинг федерация


  Казвам се Карина Ястреба и откакто се помня винаги съм вярвала, че животът ни е това, което ние направим от него. Само че… не винаги знаем как да случим това, което искаме.

  Понякога си мислим, че не можем, понякога си мислим, че не заслужаваме или се чудим „какво ще кажат другите“ и истински се тревожим да не ги разсърдим, разтревожим или да не предизвикаме тяхната критика. 

  А понякога работим наистина здраво по целите си и ги постигаме, само за да разберем, че това не са били нашите неща, а неща, които някой друг е определил като важни и ние просто сме се съгласили, съзнателно или не.

  Аз самата дълго време имах такива притеснения по различни поводи и в различни ситуации от моя живот. Благодарение на това, което научих през коучинга и през участието си в Марков колеж, вече знам, че когато се появят тези притеснения, се появява и ресурсът за справянето с тях.

  Асертивността е едно от най-ключовите, според мен, умения, подкрепящи ни в отключването на този ресурс и в конструктивното му изразяване навън.

  Подготвих този курс, защото дълбоко вярвам, че независимо къде се намираме в момента, можем да имаме, да правим, да бъдем повече. И че освен че го можем, е много важно, това което правим и случваме да е в посоката, която е истински наша, вместо да вървим в посока, избрана за нас от някой друг.

  Асертивността подкрепя нашето автентично изразяване, качеството на нашите взаимоотношения и е определяща за нашето щастливеене.

  Ще се радвам да бъда твой партньор и подкрепа в пътя по разкриване на истински важните за теб неща и в изграждането на уменията за отстояването им!


  Юлия Славов-Тонев Life & Personal Development Coach EAHAE Horse Assisted Education Trainer

  Здравейте! Аз съм Юлия.

  Конете и коучингът ме промениха. Моят път започна преди много години.

  Ако тогава имах личен коуч, който да ми помогне да осъзная какво е важно и ценно за мен в живота, сигурно щях да стигна до тук много по-рано. 

  Като професионален коуч и фасилитатор (водещ) на коучинг програми с коне, всеки път се убеджавам, че тези две неща НАИСТИНА помагат да постигнеш ПРОМЯНА.

  Годините, прекарани с конете, ме убедиха, че те променят и предоставят дълбоко знание за теб самия. Чрез общуване с тях, получавайки тяхната  незабавна и обективна обратна връзка за теб самия, постигаш високо ниво на себеосъзнатост и умения за невербална комуникация. Коучингът от своя страна ми даде възможност не само да се развивам като личност и да постигам цели, които са важни за мен, но и да помагам на другите да го постигат за себе си.

  Да живееш съзнателно е най-важният духовен урок. И няма как да спорим с факта, че конете и коучингът заедно и поотделно ти го преподават и те учат на това всеки път, когато се докоснеш до тях.  Желанието ми да помагам на тези,  които имат нужда или усещат, че не знаят в коя посока да тръгнат, бе водещо за мен вчера. Така е и днес,  така ще бъде и утре. Днес имам уменията, опита, мъдростта и знанията, които да ми помогнат в това.

  Конете ни провокират за ПРОМЯНА. Коучингът ни доказва, че има РЕАЛНА възможност за постигане на наистина пълноценен, хармоничен и балансиран живот. Независимо какво мислите днес, помнете че ВСЕКИ ОТ НАС Е КРЕАТИВНА и ЦЯЛОСТНА ЛИЧНОСТ, която РАЗПОЛАГА С ВСИЧКИ необходими РЕСУРСИ, за да постигне ЦЕЛИТЕ СИ.

  Направете тази малка първа стъпка и ми позволете да ви помогна да постигнете всичко, което желатете.


  Кой е водещ на обучението и треньор в тренинг сесиите с коне?


  Карина Ястреба Обучител в Марков колеж Сертифициран коуч към Межуднародната коучинг федерация


  Казвам се Карина Ястреба и откакто се помня винаги съм вярвала, че животът ни е това, което ние направим от него. Само че… не винаги знаем как да случим това, което искаме.

  Понякога си мислим, че не можем, понякога си мислим, че не заслужаваме или се чудим „какво ще кажат другите“ и истински се тревожим да не ги разсърдим, разтревожим или да не предизвикаме тяхната критика. 

  А понякога работим наистина здраво по целите си и ги постигаме, само за да разберем, че това не са били нашите неща, а неща, които някой друг е определил като важни и ние просто сме се съгласили, съзнателно или не.

  Аз самата дълго време имах такива притеснения по различни поводи и в различни ситуации от моя живот. Благодарение на това, което научих през коучинга и през участието си в Марков колеж, вече знам, че когато се появят тези притеснения, се появява и ресурсът за справянето с тях.

  Асертивността е едно от най-ключовите, според мен, умения, подкрепящи ни в отключването на този ресурс и в конструктивното му изразяване навън.

  Подготвих този курс, защото дълбоко вярвам, че независимо къде се намираме в момента, можем да имаме, да правим, да бъдем повече. И че освен че го можем, е много важно, това което правим и случваме да е в посоката, която е истински наша, вместо да вървим в посока, избрана за нас от някой друг.

  Асертивността подкрепя нашето автентично изразяване, качеството на нашите взаимоотношения и е определяща за нашето щастливеене.

  Ще се радвам да бъда твой партньор и подкрепа в пътя по разкриване на истински важните за теб неща и в изграждането на уменията за отстояването им!


  Юлия Славов-Тонев Life & Personal Development Coach EAHAE Horse Assisted Education Trainer

  Здравейте! Аз съм Юлия.

  Конете и коучингът ме промениха. Моят път започна преди много години.

  Ако тогава имах личен коуч, който да ми помогне да осъзная какво е важно и ценно за мен в живота, сигурно щях да стигна до тук много по-рано. 

  Като професионален коуч и фасилитатор (водещ) на коучинг програми с коне, всеки път се убеджавам, че тези две неща НАИСТИНА помагат да постигнеш ПРОМЯНА.

  Годините, прекарани с конете, ме убедиха, че те променят и предоставят дълбоко знание за теб самия. Чрез общуване с тях, получавайки тяхната  незабавна и обективна обратна връзка за теб самия, постигаш високо ниво на себеосъзнатост и умения за невербална комуникация. Коучингът от своя страна ми даде възможност не само да се развивам като личност и да постигам цели, които са важни за мен, но и да помагам на другите да го постигат за себе си.

  Да живееш съзнателно е най-важният духовен урок. И няма как да спорим с факта, че конете и коучингът заедно и поотделно ти го преподават и те учат на това всеки път, когато се докоснеш до тях.  Желанието ми да помагам на тези,  които имат нужда или усещат, че не знаят в коя посока да тръгнат, бе водещо за мен вчера. Така е и днес,  така ще бъде и утре. Днес имам уменията, опита, мъдростта и знанията, които да ми помогнат в това.

  Конете ни провокират за ПРОМЯНА. Коучингът ни доказва, че има РЕАЛНА възможност за постигане на наистина пълноценен, хармоничен и балансиран живот. Независимо какво мислите днес, помнете че ВСЕКИ ОТ НАС Е КРЕАТИВНА и ЦЯЛОСТНА ЛИЧНОСТ, която РАЗПОЛАГА С ВСИЧКИ необходими РЕСУРСИ, за да постигне ЦЕЛИТЕ СИ.

  Направете тази малка първа стъпка и ми позволете да ви помогна да постигнете всичко, което желатете.


  Какво мислят курсистите за обученията в Марков колеж?


  „Марков колеж не е за всеки! Хора, които не са се оправяли с живота си преди Колежа, едва ли ще се оправят като с магическа пръчка, след него. Тези хора очакват готови отговори. Другите, които могат и без Колежа, са онези, които ще получат най-много от него. Само те могат от независим да станат взаимозависими.“

  Момчил Степанов

  „Спрях да се тревожа за всичко. Приоритизирах си приятели и цели, и нещата започнаха да се случват. Както обичам да казвам – поръчвам си ги. Имам много енергия и съм осъзната! Към този етап от живота си имам визия, мисия и ценности, и това ми дава сила за живот. Просто си Красивея!“

  Петя Петкова

  „Вие сте си прекрасни и много се харесвате, но знаете, че заслужавате повече и сте готови да платите цената. Колкото по-висока, толкова по-добре – гаранция за качество!“

  Силвана Якимова

  „Колежът беше мястото, в което разбрах кои мои действия са довели успехи и кои мои действия са довели до неуспехи. Това, което разбрах за мен, промени живота ми. Сега повтарям успеха в почти всяко начинание, което стартирам.” 

  Борис Колев

  „Марков Колеж е акселератор за хора, помага изключително много да се саморазбереш и само-усъвършенстваш, инвестирайки един от най-ценните си ресурси (времето) по-добре. Това, което ще успееш да постигнеш сам в развитието си като Човек/Личност за 5 години, там го постигаш за 1!“

  Антон Ценов

  „Промених някои свои убеждения, определено се научих да комуникирам по-добре. Започнах да отделям дори повече време да си изясня какво искам аз.“

  Младен Томов
  „Научих се да се продавам, да се ценя…, създадох куп стойностни отношения с много хора, подкрепих много хора, създадох приятелства…“
  Емо Лесов

  “Семейство с две деца, 1000 таксита, изобретател, електрически възобновяеми проекти, електрически таксита…”

  Калин Кокошаров

  Какво мислят курсистите за обученията в Марков колеж?


  „Марков колеж не е за всеки! Хора, които не са се оправяли с живота си преди Колежа, едва ли ще се оправят като с магическа пръчка, след него. Тези хора очакват готови отговори. Другите, които могат и без Колежа, са онези, които ще получат най-много от него. Само те могат от независим да станат взаимозависими.“

  Момчил Степанов

  „Спрях да се тревожа за всичко. Приоритизирах си приятели и цели, и нещата започнаха да се случват. Както обичам да казвам – поръчвам си ги. Имам много енергия и съм осъзната! Към този етап от живота си имам визия, мисия и ценности, и това ми дава сила за живот. Просто си Красивея!“

  Петя Петкова

  „Вие сте си прекрасни и много се харесвате, но знаете, че заслужавате повече и сте готови да платите цената. Колкото по-висока, толкова по-добре – гаранция за качество!“

  Силвана Якимова

  „Колежът беше мястото, в което разбрах кои мои действия са довели успехи и кои мои действия са довели до неуспехи. Това, което разбрах за мен, промени живота ми. Сега повтарям успеха в почти всяко начинание, което стартирам.” 

  Борис Колев

  „Марков Колеж е акселератор за хора, помага изключително много да се саморазбереш и само-усъвършенстваш, инвестирайки един от най-ценните си ресурси (времето) по-добре. Това, което ще успееш да постигнеш сам в развитието си като Човек/Личност за 5 години, там го постигаш за 1!“

  Антон Ценов

  „Промених някои свои убеждения, определено се научих да комуникирам по-добре. Започнах да отделям дори повече време да си изясня какво искам аз.“

  Младен Томов
  „Научих се да се продавам, да се ценя…, създадох куп стойностни отношения с много хора, подкрепих много хора, създадох приятелства…“
  Емо Лесов

  “Семейство с две деца, 1000 таксита, изобретател, електрически възобновяеми проекти, електрически таксита…”

  Калин Кокошаров

  Получаваш:

  31 часа живо обучение в онлайн платформа

  групов процес с динамика, упражнения, игри и симулации

  2 тренинг сесии с коне в ранчо

  3 лични консултации с професионален консултант по личностно развитие

  работни материали

  Разсрочено плащане до 6 месеца (или по 199 лв на месец )

  100% гаранция за удовлетвореност

  1 Индивидуална БОНУС сесия с коне

  12 Бонус едночасови Сесии "Въпроси и Отговори"

  Бонус инструмент всяка седмица

  Старт на програмата: 21 Май 2020


  Цена: 398 лв/месец 

  (Или 1194лв. за целия курс.)  Запиши се:


  МЕСТАТА ЗА ТОЗИ КУРС СА ОГРАНИЧЕНИ!

  За да си гарантирате място за това обучение, следва да попълните формата за записване и да заплатите един, два или три модула (месеца) до 7 работни дни от регистрацията, на следната банкова сметка:

  ТИТУЛЯР: Марков колеж София
  IBAN: BG53UNCR70001523047526
  ОСНОВАНИЕ: Участие в обучение

  *В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ КОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКАТА, ТЯ ВАЖИ И СЕ НАЧИСЛЯВА ЕДНОКРАТНО ВЪРХУ ЗАПЛАТЕНАТА СУМА.

   Желая да ми бъде издадена фактура.(В случай, че обележите "да", ще се свържем с вас за предоставяне на допълнителната информация.) да