13 седмична онлайн програма с жив процес:

Изгради Устойчива Увереност

 • ПРОДЪЛЖИТЛНОСТ

3 месеца, разпределени в 13 среди от 19 до 21:30ч

 • ВКЛЮЧВА

13 онлайн срещи с жив процес от по 2.5 часа и 3 индивидуални консултации 

 • БОНУС

13 едночасови сесии
„Въпроси и Отговори“,
допълнителни инструменти

 • ФОРМАТ

Групово обучение на живо в оналйн учебна платформа на Марков колеж

 • 100% ГАРАНЦИЯ

Ще възстановим заплатната сума, в случай че не си доволен след първия ден
Курсът стартира на 20 Май 2020:


ЗАЯВИ УЧАСТИЕ

13 СЕДМИЧНА ПРОГРАМА:

ИЗГРАДИ УСТОЙЧИВА УВЕРЕНОСТ

Курсът стартира на 20 Май 2020:


 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3 месеца (32 часа, разпределени в 13 понделеника)


 • ВКЛЮЧВА

13 срещи от по 2.5 часа и 3 индивидуални консултации


 • БОНУСИ

13 едночасови сесии
„Въпроси и Отговори“,
допълнителни инструменти


 • НАТОВАРЕНОСТ
1 път седмично и до няколко часа самостоятлена работа


 • ФОРМАТ

Oбучение с жив групов процес в оналйн учебна платформа на Марков колежЗАЩО УВЕРЕНОСТТА?


Нашите наблюдения в Марков колеж показват, че много от хората, които започват да се занимават с личностно развитие, едно от основните неща, които искат да развият в себе си е повече увереност.

Успоредно с това, увереността е от определящо значение за успеха и щастието в живота ни. Тя в голяма степен определя дали ще направим нещо (независимо дали говорим за бизнес или лично начинание, за дългосрочна или краткосрочна дейност) и след това, как ще го правим.

Именно по тези две причини, нашият екип навлезе сериозно в темата за самоувереността. Оказа се, че тя е доста дълбока тема. Самоувереността е богато и комплексно понятие, което е неизменно свързано със самооценката и самочувствието ни. Освен това има сериозни пречки пред изграждането на устойчива увереност или дори само пред увереността ни в дадена дейност. Хубавата новина е, че увереността има "братовчеди", които могат да спасят положението при ситуации на неувереност, както са ясни и навиците на уверените хора.

Има редица изследвания в различни области, като психология, генетика, епигенетика и др., които доказват, че има пряка връзка между нивата на увереност и успеха. Също така, сериозни изследвания доказват, че успехът ни в по-голяма степен зависи от високата ни увереност, отколкото високото ни IQ (умствена интелигентност). 

Стабилната увереност ни помага да:

 • вярваме, че заслужаваме и можем да постигнем мечтите си
 • виждаме повече възможности
 • заявяваме и отстояваме мнението и позицията си
 • поставяме по-високи цели, вместо да гоним посредствени резултати
 • излизаме от зоната си на комфорт и да разширяваме границите си
 • спрем да отлагаме и да започнем да действаме
 • станем решителни и да спрем колебанията
 • се справяме със страховете си
 • изглеждаме по-привлекателни и надеждни за околните

Ако въпросът с увереността стои за вас, е добре да му отделите няколко месеца и да го решите един път завинаги.


КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме
КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?


Програмата на обучението съдържа 13 сесии, разделени в 5 части, както следва:

Въведение

Сесията разглежда природата на увереността и нейната връзка с нашите гени. Включва разясняването на основните понятия, въпросник за оценка на увереността и инструмент, с които да поставите цели за преминаването през програмата. Тази сесия има за основна цел да ви помогне да преминете ефективно през програмата и да изградите устойчиво своята увереност.

 • Ден 1:  Природата на увереността, самопознание и цели за курса; Самоувереност, Самочувствие и Самооценка – Каква е разликата?

Пречките пред увереността

Втората част, разгърната в две сесии, разглежда пречките пред увереността и предоставя инструменти за справяне с тях. От особена важност са упражненията през седмицата, за да се разчисти пътя, по който ще се изгражда стабилно увереността в следващите седмици. Ето и сесиите и пречките в тази част:

 • Ден 2: Страхове, външна валидация и идентичност
 • Ден 3: Убеждения, стремеж към съвършенство, отлагане и очаквания

Братовчедите на увереността

Тази част представя братовчедите на увереността. Това са други личностни качества и процеси, които биха могли да заместят увереността когато я няма. Обучението в тази част дава инструменти как да подхранваме и развиваме самоефикасността, самоуважението и оптимизма си, както и толерантността си към себе си.

 • Ден 4: Братовчедите на увереността

Навиците на уверените хора

Това е най-голямата част от настоящия курс. Разгръща се в осем сесии, всяка от които представя един от навиците на уверените хора. Дава инструменти и упражнения за развитието им, както и необходимата мотивация за това.

От особена важност в тази част е времето между сесиите. Ето навиците по сесии от курса:

 • Ден 5: Нагласа за растеж
 • Ден 6: Отстояване на себе си
 • Ден 7: Зона на комфорт
 • Ден 8: Бързи провали
 • Ден 9: Спри безкрайните размишления (Анализа-парализа)
 • Ден 10: Убий нeгативните автоматични мисли
 • Ден 11: Не приемай нищо лично
 • Ден 12: Банка на личността

Микроувереност

Сесията дава инструменти за покачване на увереността на микро ниво, т.е. в отделни краткосрочни моменти. Помага да се възползваме от ресурса, който нашето тяло дава, а именно енергията, нужна за увереността.

Към тази сесия е включена и специална медитация, която ни помага да вдигаме увереността си всеки ден или преди всяко сериозно предизвикателство.

Като последна сесия от курса, тя естествено затваря работата по този въпрос и предоставя възможност да се планира развитието от тук нататък.

Ден 13: Микроувереност и заключение


КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?КОЙ Е ЕКИПЪТ ЗАД ТОВА ОБУЧЕНИЕ?КОЙ Е ЕКИПЪТ ЗАД ТОВА ОБУЧЕНИЕ?УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искамеСъздатели на този курс са Ирена Петрова и Гергана Маркова. И двете са завършили пълното обучение на Марков колеж и лично са преминали през повечето от предизвикателствата на хората, занимаващи се с личностно развитие. Имат експертност в тази област – Ирена като психолог, а Гергана като главен водещ на основния курс в Колежа. Ирена е настоящия управител на Марков колеж, а Гергана – бившия и като такива и двете са ставали и лягали дни наред с преживяванията на нашите курсисти, с техните предизвикателства, успехи и стремежи. Именно това е вдъхновението за тази програма – да осигурят улесняващ успеха и щастието инструментариум.

Ето малко повече и за всяка една от тях:Ирена Петрова

Ирена Петрова е била  Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN) с фокус  върху финансиране на стартиращ бизнес. След като напуска корпоративната среда, стартира редици иновативни бинес проекти в сферата на B2C, медии, FinTech и Blokchain. А от 1 ноември 2016 г. е и управител на Марков колеж.Гергана Маркова

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.


Създатели на този курс са Ирена Петрова и Гергана Маркова. И двете са завършили пълното обучение на Марков колеж и лично са преминали през повечето от предизвикателствата на хората, занимаващи се с личностно развитие. Имат експертност в тази област – Ирена като психолог, а Гергана като главен водещ на основния курс в Колежа. Ирена е настоящия управител на Марков колеж, а Гергана – бившия и като такива и двете са ставали и лягали дни наред с преживяванията на нашите курсисти, с техните предизвикателства, успехи и стремежи. Именно това е вдъхновението за тази програма – да осигурят улесняващ успеха и щастието инструментариум.

Ето малко повече и за всяка една от тях:


Гергана Маркова

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.


Ирена Петрова

Ирена Петрова е била  Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN) с фокус  върху финансиране на стартиращ бизнес. След като напуска корпоративната среда, стартира редици иновативни бинес проекти в сферата на B2C, медии, FinTech и Blokchain. А от 1 ноември 2016 г. е и управител на Марков колеж.


КОИ СА ВОДЕЩИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?КАКВО ОЩЕ Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕШ?КАКВО ОЩЕ Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕШ?УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искамеПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

СТАРТ НА 20 МАЙ
32 часа, разпределени в 13 понделеника
от 19 до 21:30ч


НАТОВАРЕНОСТ

1 път седмично и до няколко часа самостоятлена
работа през седмицата


ВКЛЮЧВА

13 срещи от по 2.5 часа и
3 индивидуални консултации, всяка по 1 час
+ 13 БОНУС сесии "Въпроси и Отговори"
+ Бонус инструменти


ФОРМАТ

Групово обучение на живо в оналйн учебна платформа на Марков колеж


100% ГАРАНЦИЯ

Ще възстановим заплатната сума, в случай че не си доволен след първия ден


Марков колеж е първата в България обучителна организация, която вече 27 години предоставя обучения по личностно развитие.

Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си, чрез различни по форма обучения, които помагат на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. 

През различни наши обучения са минали над 2500 човека. Екипът ни е с дългогодишен опит и експертност в изграждането и воденето на обучения, създаване на цялостни обучителни програми,  обучителни методологии и практически инструменти за личностно развитие.КОИ СА ВОДЕЩИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ?КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ?УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искамеЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ
ПОКАЧИШ УВЕРЕНОСТТА СИ

За три месеца твоята увереност ще се покачи значително и ще се стабилизира във всички области на живота, където в момента ти липсва.


ЩЕ ЗАПОЧНЕШ ДA
ОТСТОЯВАШ СЕБЕ СИ

Ще започнеш да отстояваш себе си и нещата, които са важни за теб. Ще можеш да казваш "НЕ" без да влизаш в конфликт. Ще приоритизираш спрямо твоите нужди.


ЩЕ ПОВИШИШ
ВЯРАТА В СЕБЕ СИ

Ще спреш да имаш нужда от постоянна външна валидация за твоите стойност, умения и смисъл. Ще изградиш дълбока вяра в себе си.


ЩЕ СПРЕШ
ДА ОТЛАГАШ

Ще спреш да отлагаш и да изпадаш в Анализа-Парализа. Ще можеш да визмаш добри решения бързо и да придвижваш важните за теб дейности.

ЩЕ СТАНЕШ
ПО-УСПЕШЕН

Повече увереност несъмнено води до по-щастлив и успешен живот. Ще започнеш да постигаш големи цели, вместо посредствени резултати.


ЩЕ ИМА НА КОГО
ДА СЕ ОПРЕШ

Ще изградиш силни личностни качества, които да те подкрепят в трудни и стресови моменти.


ЩЕ ПОВИШИШ
СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ 

ще МОЖЕШ бързо да взимаш решения, да поемаш  повече рискове, ще стопиш страха си от провал.


ЩЕ ЗАПОЧНЕШ
ДА ДЕЙСТВАШ

Повече действия, водят до повече резултати, а оттам и до повече успехи. Повишаването на увереноста директно влияе на покачване в действията, които предприемаш.КАКВО МИСЛЯТ КУРСИСТИ:УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме
КОИ СА ВОДЕЩИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?КАКВО КАЗВАТ КУРСИСТИ:


"Курсът Изгради устойчива увереност много добре балансира между систематизирана информация и материали за теоритична подготовка и конкретно приложими инструменти и техники. За мен той беше вликолепна инвестиция на време и услия: донесе ми резултати, които продължават и след края на заниманията, съчтано с удоволствие от общуване с други интелигентни хора и раздвижване на мозъка в нови посоки. Да работиш за себе си е нещо, което всеки прави в някаква форма в ежедневието си. Да работиш със себе си - за себе си, е лукс, смелост и уволетворение, което аз изпитах по време на точно този курс и много силно препоръчвам!"

- Ирина Панайотова, Lead Resource Request Manager, HP

В търсене на Увереност!!! Попадаш в Марков колеж и получаваш стойността на старото знание, преплетено с динамиката и интензивноста на модерния свят!!! С невероятната интеракция на Гергана Маркова, която с лекота отваря съзнанието и променя парадигмите!!! Разбираш много смислена полезна теория, която усвояваш с леки инструменти и игри, срещаш нови качествени хора, и ако искаш истински, потегляш по осъзнати хоризонти!!!

- Силвана Петрова, Собственик на фризьорски салон


В живота няма случайни неща. Посетих демо учебен ден на Марков Колеж, пожелах си ги и ми се сбъднаха. Курсът е не 100%, а 300% ефективен. Очаквах да е Уау!, но в живота има и неочаквани неща като вас и магията около вас.
Мили Дами, надминахте мечтата ми и аз ви Благодаря!
Препоръчвам ви на всеки, който търси нещо за себе си, за хората около него. Много сте ценни! Продължавайте напред!

- Катя Миленова, финансист


ПОЛУЧАВАШ:

35 часа обучение на живо (в онлайн платформа), с теория, много упражнения и преживявания и инструменти за повишаване на увереността
3 индивидуални консултации (Всяка по 1 час) с професионален консултант по личностно развитие
Едночасова Q&A сесия и допълнителни инструменти
въпросници, тестове за самооценка, упражнения, помагала, медитации
Подкрепа от групата на курса
100% гаранция за удовлетвореност (Възстановаяваме заплатната сума, ако не сте доволни след всяко първото посещение на модул).
Разсрочено плащане до 6 месеца (или по 199 лв на месец )
13 БОНУС ЕДНОЧАСОВИ СЕСИИ „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“
БОНУС ИНСТРУМЕНТ ВСЯКА СЕДМИЦА
Курсът стартира на 20 МАЙ 2020г


Цена: 398 лв/месец 

(Или 1194 лв. за целия курс)

ЗАПИШИ СЕ:МЕСТАТА ЗА ТОЗИ КУРС СА ОГРАНИЧЕНИ!

За да си гарантирате място за това обучение, следва да попълните формата за записване и да заплатите един, два или три модула (месеца) до 7 работни дни от регистрацията, на следната банкова сметка:

ТИТУЛЯР : Марков колеж София ООД
IBAN: BG53UNCR70001523047526
ОСНОВАНИЕ: Участие в обучение

*В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ КОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКАТА, ТЯ ВАЖИ И СЕ НАЧИСЛЯВА ЕДНОКРАТНО ВЪРХУ ЗАПЛАТЕНАТА СУМА.


  УВЕРЕНОСТТА

  Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме

  Получаваш:

  3 месечна програма с 13 видео сесии , всяка между час, час и половина
  въпросници, тестове за самооценка, упражнения, помагала, медитации
  неограничн онлайн достъп за неограничено време

  Цена: 372 лв

  ЗАПОЧНИ СЕГА

  ПОЛУЧАВАШ:

  32 часа обучение на живо, с теория, много упражнения и преживявания и инструменти за повишаване на увереността

  3 индивидуални консултации с професионален консултант по личностно развитие

  въпросници, тестове за самооценка, упражнения, помагала, медитации

  Подкрепа от групата на курса

  РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ ДО 6 МЕСЕЦА (ИЛИ ПО 199 ЛВ НА МЕСЕЦ )

  100% ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

  13 БОНУС ЕДНОЧАСОВИ СЕСИИ „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

  БОНУС ИНСТРУМЕНТ ВСЯКА СЕДМИЦА

  Цена:
  398лв./месец

  (или 1194лв за целия курс)  Получаваш:

  3 месечна програма с 13 видео сесии , всяка между час, час и половина
  въпросници, тестове за самооценка, упражнения, помагала, медитации
  неограничн онлайн достъп за неограничено време

  Цена: 372 лв

  ЗАПОЧНИ СЕГА

  ЗАПИШИ СЕ:

  МЕСТАТА ЗА ТОЗИ КУРС СА ОГРАНИЧЕНИ!

  За да си гарантирате място за това обучение, следва да попълните формата за записване и да заплатите един, два или три модула (месеца) до 5 работни дни от регистрацията, на следната банкова сметка:

  ТИТУЛЯР : Марков колеж София ООД
  IBAN: BG53UNCR70001523047526
  ОСНОВАНИЕ: Участие в обучение

  *ОТСТЪПКАТА ВАЖИ И СЕ НАЧИСЛЯВА ВЪРХУ ЗАПЛАТЕНАТА СУМА.