КУРС
ФИЛОСОФИЯ
НА УСПЕХА


Дългосрочно и систематично обучение за цялостно личностно развитие

Какво представлява обучението?

Методиката на обучение е разработена изцяло от екипа на Марков колеж. Програмата включва лекции (теоретична част), дискусии по предварително зададени теми, упражнения за саморефлексия, множество игри, индивидуални консултации с професионален консултант, специално подбрани допълнителни материали за четене, сертифицирани тестове за самооценка, множество поддържащи инструменти и упражнения за затвърждаване на ефекта от усвоените знания в ежедневни (лични, социални и работни) условия.

Какви са продължителността и графикът на обучението?

Обучението в Марков колеж продължава 1 учебна година (от октомври до юни). Системата на обучение е изградена от 9 последователни модула с фокус върху конкретни теми. Невъзможно би било да участвате само в един или няколко обучителни модула, избрани от вас, тъй като ефективността на всеки модул е обвързана с наученото от предходния.

Какво представлява обучението?

Методиката на обучение е разработена изцяло от екипа на Марков колеж. Програмата включва лекции (теоретична част), дискусии по предварително зададени теми, упражнения за саморефлексия, множество игри, индивидуални консултации с професионален консултант, специално подбрани допълнителни материали за четене, сертифицирани тестове за самооценка, множество поддържащи инструменти и упражнения за затвърждаване на ефекта от усвоените знания в ежедневни (лични, социални и работни) условия.

Какви са продължи-
телността и графикът на обучението?

Обучението в Марков колеж продължава 1 учебна година (от октомври до юни). Системата на обучение е изградена от 9 последователни модула с фокус върху конкретни теми. Невъзможно би било да участвате само в един или няколко обучителни модула, избрани от вас, тъй като ефективността на всеки модул е обвързана с наученото от предходния.

ПРОГРАМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО


ПЪРВОТО НИВО
Целта на тази част от обучението е да ви покаже как да изследвате себе си, да ви предложи инструменти за самопознание и анализ, както и система от инструменти за себеизграждане. Заниманията в първо ниво от обучението са ориентирани към успоредно развитие на четирите интелигентности – умствена, физическа, емоционална и духовна. Ще имате възможността да научите как успешно да повишите енергията си, да мислите конструктивно, да бъдете в хармония с взетите решения, да се чувствате автентични.ВТОРОТО НИВО
Втората част от програмата има за цел да се усвоят инструменти за развитие и утвърждаване на личността, надскачаща целта за постигането на своите персонални интереси. Ще имате възможността да научите как да напредвате в отношенията си с околните и да градите устойчиви връзки, основани на базата на взаимното разбиране и уважение. Как да се утвърдите като лидер и да ориентирате живота си в посоката на глобалните тенденции.

Искате да се качите на борда?

Ето как да го сторите и какво предстои.


Искате да се качите на борда?

Ето как да го сторите и какво предстои.
Следващата учебна година ще стартира в началото на месец октомври 2018 година и приключва в края на месец юни 2019 година.
Имате възможност да се запишете в една от групите, които стартират заедно всяка година. Материалите за обучение на всяка група са идентични, като единствената разлика е времето, в което протичат заниманията на групите.

НЕДЕЛЯ • Кога?

  Групата в неделя стартира на 7 октомври 2018 и ще бъде всяка неделя следобед от 15:00 до 20:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 18. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%. Ако вече си изкарал курса, но имаш желание отново да минеш през обучението, то отстъпката е 50%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

ПОНЕДЕЛНИК • Кога?

  Групата в понеделник стартира на 8 октомври 2018 и ще бъде всеки понеделник от 16:00 до 21:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 18. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.Ако вече си изкарал курса, но имаш желание отново да минеш през обучението, то отстъпката е 50%

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

Следващата учебна година ще стартира в началото на месец октомври 2018 година и приключва в края на месец юни 2019 година.
Имате възможност да се запишете в една от групите, които стартират заедно всяка година. Материалите за обучение на всяка група са идентични, като единствената разлика е времето, в което протичат заниманията на групите.

НЕДЕЛЯ • Кога?

  Групата в неделя стартира на 7 октомври 2018 и ще бъде всяка неделя следобед от 15:00 до 20:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 18. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

ПОНЕДЕЛНИК • Кога?

  Групата в понеделник стартира на 8 октомври 2018 и ще бъде всеки понеделник от 16:00 до 21:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 18. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.Ако вече си изкарал курса, но имаш желание отново да минеш през обучението, то отстъпката е 50%

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е вашето нещо, а сте заплатили повече модули накуп, ние ще ви възстановим сумата заплатена от вас за бъдещи модули, през които не сте преминали.

Даваме ли гаранции?

Ако до края на първата среща от който и да е от 9-те модула установите, че очакванията ви от обучението не са удовлетворени, Марков колеж ще възстанови в пълен размер сумата, заплатена за същия модул, и вие ще можете спокойно да преустановите обучението си. С това вие се съгласявате, че в по-късен етап няма да продължите обучението си със същата група в следващи модули. Ще имате възможност да запишете отново курса от там, докъдето сте били стигнали преди да прекъснете, но на по-късен етап и с нова група.

Как да се запишете?

Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да станете част от Марков колеж. За да извлечете максимална ефективност от усвоеното в курса, е добре да знаете защо искате да се запишете – какво очаквате да научите, какви са вашите лични търсения и интереси, какво очаквате да промените и как смятате да го приложите.

Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение дали да участвате или не да направите следното:

Да се регистрирате за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Регистрацията си можете да направите във формата по-долу.

Ако след посещението на отворената лекция, смятате, че Марков колеж е вашето място, следва да си уговорите среща с нашия главен консултант. На тази среща заедно ще обсъдите в детайли обучението, неговите принципи и правила за ефективност, както и вашите нужди от обучение. И заедно ще вземете окончателно решение дали знанието и упражненията, предоставени от Марков колеж, ще ви помогнат да се „изстреляте“ напред в постигането на желанията и целите ви.

Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е вашето нещо, а сте заплатили повече модули накуп, ние ще ви възстановим сумата заплатена от вас за бъдещи модули, през които не сте преминали.

Даваме ли гаранции?

Ако до края на първата среща от който и да е от 9-те модула установите, че очакванията ви от обучението не са удовлетворени, Марков колеж ще възстанови в пълен размер сумата, заплатена за същия модул, и вие ще можете спокойно да преустановите обучението си. С това вие се съгласявате, че в по-късен етап няма да продължите обучението си със същата група в следващи модули. Ще имате възможност да запишете отново курса от там, докъдето сте били стигнали преди да прекъснете, но на по-късен етап и с нова група.

Как да се запишете?

Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да станете част от Марков колеж. За да извлечете максимална ефективност от усвоеното в курса, е добре да знаете защо искате да се запишете – какво очаквате да научите, какви са вашите лични търсения и интереси, какво очаквате да промените и как смятате да го приложите.

Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение дали да участвате или не да направите следното:

Да се регистрирате за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Регистрацията си можете да направите във формата по-долу.

Ако след посещението на отворената лекция, смятате, че Марков колеж е вашето място, следва да си уговорите среща с нашия главен консултант. На тази среща заедно ще обсъдите в детайли обучението, неговите принципи и правила за ефективност, както и вашите нужди от обучение. И заедно ще вземете окончателно решение дали знанието и упражненията, предоставени от Марков колеж, ще ви помогнат да се „изстреляте“ напред в постигането на желанията и целите ви.