КУРС
ФИЛОСОФИЯ
НА УСПЕХА


Дългосрочно и систематично обучение за цялостно личностно развитие

Какво представлява обучението?

Методиката на обучение е разработена изцяло от екипа на Марков колеж. Програмата включва лекции (теоретична част), дискусии по предварително зададени теми, упражнения за саморефлексия, множество игри, индивидуални консултации с професионален консултант, специално подбрани допълнителни материали за четене, сертифицирани тестове за самооценка, множество поддържащи инструменти и упражнения за затвърждаване на ефекта от усвоените знания в ежедневни (лични, социални и работни) условия.

Какви са продължителността и графикът на обучението?

Обучението в Марков колеж продължава 1 учебна година (от октомври до юни). Системата на обучение е изградена от 9 последователни модула с фокус върху конкретни теми. Невъзможно би било да участвате само в един или няколко обучителни модула, избрани от вас, тъй като ефективността на всеки модул е обвързана с наученото от предходния.

Какво представлява обучението?

Методиката на обучение е разработена изцяло от екипа на Марков колеж. Програмата включва лекции (теоретична част), дискусии по предварително зададени теми, упражнения за саморефлексия, множество игри, индивидуални консултации с професионален консултант, специално подбрани допълнителни материали за четене, сертифицирани тестове за самооценка, множество поддържащи инструменти и упражнения за затвърждаване на ефекта от усвоените знания в ежедневни (лични, социални и работни) условия.

Какви са продължи-
телността и графикът на обучението?

Обучението в Марков колеж продължава 1 учебна година (от октомври до юни). Системата на обучение е изградена от 9 последователни модула с фокус върху конкретни теми. Невъзможно би било да участвате само в един или няколко обучителни модула, избрани от вас, тъй като ефективността на всеки модул е обвързана с наученото от предходния.

ПРОГРАМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО


ПЪРВОТО НИВО
Целта на тази част от обучението е да ви покаже как да изследвате себе си, да ви предложи инструменти за самопознание и анализ, както и система от инструменти за себеизграждане. Заниманията в първо ниво от обучението са ориентирани към успоредно развитие на четирите интелигентности – умствена, физическа, емоционална и духовна. Ще имате възможността да научите как успешно да повишите енергията си, да мислите конструктивно, да бъдете в хармония с взетите решения, да се чувствате автентични.


Що е то градивна саморефлексия? Как да повишим виталността си – да живеем с енергия, самочувствие и хармония? Кой трябва да спечели – сърцето или ума? Как да се задържим на върха на собствените си постижения – техники за продуктивност.

На какво ще се учим:

 • Какво точно представлява системата на обучение, какви ползи ще ни донесе тя и как да участвам оптимално ефективно в нея?
 • Екстраверти и интроверти – къде е зоната, в която сме напълно себе си, и как да пребиваваме там без напрежение?
 • Посланията на нашите емоции и как да ги използваме конструктивно? Хармония между сърцето и разума.
 • Да повишим енергията си – безценните навици, които, веднъж усвоени, дърпат всичко напред.
 • Интелект, мислене, творчество, иновативност. Как да излезем от кутията? Да отворим кладенеца на креативността.
 • Цялостната личност – техники за духовно, емоционално и ментално развитие в хармония. Тухличките, от които се строи цялостното Аз.
Какво пропуснахме за мисленето или непознаваемият свят на ума ни – навътре в дебрите на разсъждаването. Как да се ориентираме в привидната логичност на мисловните си модели? А какво не знаехме за мисленето, което може да промени възприятията ни, находчивостта ни и подхода ни към решаването на предизвикателства.

На какво ще се учим:

 • Изкуството да мислим – в кое се състои майсторлъкът?
 • Погрешните схващания, които ни връзват ръцете, без да го осъзнаваме.
 • Оковите на собствената ни “логика” и как да се отървем от тях?
 • Етикетите на реалността и какво се крие под тях?
 • Да постигаме намеренията си като мислим извън рамките на собственото си статукво.
 • В какво вярваме и защо еди кое си се случва еди как си? Убеждения и парадигми.
 • Мислене “извън кутията” и пренасяне на опита – или как да надхитрим границите на собствения си ум?
 • Решаването на проблеми “с магическа пръчка” – мит или реалност?
Развитие на мисленето: мащабното мислене. Едно ново ниво на познание, където решенията идват ненадейно, а креативността се движи с висока собствена скорост.

На какво ще се учим:

 • Да погледнем на себе си, другите и света от там, от където нещата изглеждат ясни.
 • Да се научим как да се “отклещваме” от безизходни ситуации.
 • Да градим живота си в хармония с желанията и идеалите си.
 • Да подхранваме и използваме креативността си.
 • Какво означава групова креативност или значението на груповото IQ.
 • Малко философия – Атрибутивни системи за изграждане на реалността (ни).
 • Метамислене – как изглежда светът от птичи поглед?
 • Сърцето на креативността или как се раждат идеите?
Защо понякога сме неразгадаем ребус дори за самите себе си? Как психиката ни управлява нас, а не ние нея? Как да разкодираме посланията на емоциите си и да разпознаваме собствените си нужди? От познаване на себе си към приемане на себе си. Личната сила – къде се крие неизчерпаемият резервоар от лична сила и имаме ли достъп до него?

На какво ще се учим:

 • Да разбираме собствените си емоции – тежката задача да се приемем.
 • Колко малко знаем за това какво точно чувстваме? Време за досег със себе си.
 • Да изведем демоните на слънце – прочистване на емоционалния комин.
 • Техники за реставрация на самоуважението. Да подадем ръка на себе си.
 • Емоционалната устойчивост – да посрещнем бурята подготвени.
 • Позволете си да си отдъхнете от преструвките. Куражът да бъдеш себе си.
 • Защо да падаш значи да учиш – от погром към триумф.
Къде се намираме и къде искаме да стигнем? Да поговорим откровено за мечтите, талантите и стремежите. Какво умеем най-добре? Кое ни куца в начина, по който планираме бъдещето си, и как да го поправим? Какво наистина ни мотивира? Личната мисия – защо ме има и какво да правя с отговора, ако евентуално го намеря?

На какво ще се учим:

 • Кое ни е наистина важно – по петите на най-съкровените ни вярвания.
 • Да намерим своето “защо”.
 • По какъв начин личните принципи определят посоката на живота ни?
 • Лична мисия и визия – да изкараме мечтите от чекмеджето.
 • Да идентифицираме талантите си – кое ни прави специални?
 • Кое е нашето призвание и какви са крачките до постигането му?
 • Идеализмът – подцененият талисман на успеха.
 • Какво да правим с целия този потенциал – канализиране на желанията.
 • Отговорността към себе си – как можем сами да си помогнем?
 • А сега накъде – как да изградим стратегия за саморазвиване?

ВТОРОТО НИВО
Втората част от програмата има за цел да се усвоят инструменти за развитие и утвърждаване на личността, надскачаща целта за постигането на своите персонални интереси. Ще имате възможността да научите как да напредвате в отношенията си с околните и да градите устойчиви връзки, основани на базата на взаимното разбиране и уважение. Как да се утвърдите като лидер и да ориентирате живота си в посоката на глобалните тенденции.


Независимост, зависимост и взаимозависимост – какво умеем най-добре и какво още имаме да учим? Бариери в общуването. Как да отстояваме мнението и идеите си без плахост и без налагане? Да развием умението да си искаме. Как да изразяваме несъгласие по уважителен начин?

На какво ще се учим:

 • Откъде идват спънките в общуването и можем ли да ги преодолеем?
 • Какво означава принципът Печеля – Печелиш и как да го прилагаме на практика?
 • Първи стъпки в синергията – изграждане на стабилен и ефективен екип.
 • Разпределяне на ролите – принос, израстване, зона на комфорта, конфронтации.
 • Какво означава да управляваме взаимоотношенията си – талантът да общуваме.
 • Емпатията – умението да се свързваме с другите.
 • Какво знаем за самочувствието и увереността и как да ги подхраним?
 • Кои са нашите граници и как да ги отстояваме – овладяване на асертивността.
 • Как да реагираме при сблъсък с грубиянщини, тесногръдие или деспотичност?
Как, какво и колко да инвестираме в ценните за нас взаимоотношения? Стойността на прошката. Защо се чувстваме виновни, когато отказваме, и как да го променим? Какво ни липсваше през цялото време в общуването – жизнеутвърждаващата роля на емпатията.

На какво ще се учим:

 • За влиянието на взаимоотношенията върху настоящето.
 • Какво да изхвърлим от ковчежето със спомени и убеждения?
 • Да се отучим от реактивността – или как “да броим до 10” за свое добро.
 • Групови динамики и принципи на екипността.
 • Как да управляваме взаимоотношенията си в градивна посока.
 • Умението да говорим и дарбата да слушаме.
 • Защо се съпротивляваме срещу близостта – да смъкнем бариерите.
 • Лечебната сила на прошката.
 • От какво се нуждаем и какво искаме да дадем – техники за хармонични връзки
Да поговорим за лидерството – митове и други предположения. Представи и очаквания за лидерството. Възпитаване на лидерски качества – трудолюбието побеждава таланта всеки ден. Нива на въздействие на лидерството – на какво да влияем и как да подклаждаме промяната. Интегриране на промяната на принципно ниво. Посяване и поддържане на синергията – какво прави един екип наистина силен?

На какво ще се учим:

 • Как да насърчаваме диалога и свободния обмен на идеи?
 • Да приветстваме разнообразието и да поработим над предразсъдъците.
 • Техники за повишаване на ангажираността.
 • За мотивацията – дебелата тояга или сладкият бонбон?
 • Как да вдъхновим екипа за промяна дори в неблагоприятни условия?
 • Делегиране – прехвърляне на отговорността или споделена отговорност?
 • Групово и индивидуално целеполагане.
 • Доверието – съставката, без която процесът някак накуцва.
 • Влияние – изкуството да водиш не с каиш, а с венец от цветя.
 • Основи на кооперативността – кога сговорната дружина повдига планината?
 • Обетована земя на креативното мислене – как да кажем „Сезам отвори се“?
 • Как да се грижим за талантливите хора и да стимулираме растежа им?
 • Отношение към промяната и умения за взимане на решение.
 • Създаване на разбиране за глобално лидерството и неговите прояви;
 • Изграждане на лична стратегия за цялостен и хармоничен живот;
 • Изграждане на собствена система за цялостна промяна.Искате да се качите на борда?

Ето как да го сторите и какво предстои.


Искате да се качите на борда?

Ето как да го сторите и какво предстои.
Следващата учебна година ще стартира в началото на месец октомври 2018 година и приключва в края на месец юни 2019 година.
Имате възможност да се запишете в една от групите, които стартират заедно всяка година. Материалите за обучение на всяка група са идентични, като единствената разлика е времето, в което протичат заниманията на групите.

НЕДЕЛЯ • Кога?

  Групата в неделя стартира на 2 октомври 2018 и ще бъде всяка неделя следобед от 15:00 до 20:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 15. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

ПОНЕДЕЛНИК • Кога?

  Групата в понеделник стартира на 3 октомври 2018 и ще бъде всеки понеделник от 16:00 до 21:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 15. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 485 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

Следващата учебна година ще стартира в началото на месец октомври 2016 година и приключва в края на месец юни 2017 година.
Имате възможност да се запишете в една от групите, които стартират заедно всяка година. Материалите за обучение на всяка група са идентични, като единствената разлика е времето, в което протичат заниманията на групите.

НЕДЕЛЯ • Кога?

  Групата в неделя стартира на 16 октомври 2016 и ще бъде всяка неделя следобед от 15:00 до 20:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 15. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 420 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

ПОНЕДЕЛНИК • Кога?

  Групата в понеделник стартира на 17 октомври 2016 и ще бъде всеки понеделник от 16:00 до 21:00 часа.

 • От колко участници се състои една група?

  Максималният брой участници е 15. Обучението се провежда от екип от няколко човека – един или двама водещи, консултант и асистент на групата.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Цената на един модул е 420 лв., като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения модул. Плащането може да се направи в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако двама членове на едно семейство (хора, живеещи с общ бюджет) запишат курса в една и съща година, отстъпката за втория от тях е 15%; ако учат в последователни години, вторият ползва намаление от 10%; ако учат в период от 2 години, отстъпката за втория е 5%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен модул?

  ● 4 групови срещи по 5 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което ви е необходимо по време на срещите;
  ● 1 лична консултация (продължителност 1 час);
  ● 1 писмена обратна връзка по поставена задача;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.


Запиши се

Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е вашето нещо, а сте заплатили повече модули накуп, ние ще ви възстановим сумата заплатена от вас за бъдещи модули, през които не сте преминали.

Даваме ли гаранции?

Ако до края на първата среща от който и да е от 9-те модула установите, че очакванията ви от обучението не са удовлетворени, Марков колеж ще възстанови в пълен размер сумата, заплатена за същия модул, и вие ще можете спокойно да преустановите обучението си. С това вие се съгласявате, че в по-късен етап няма да продължите обучението си със същата група в следващи модули. Ще имате възможност да запишете отново курса от там, докъдето сте били стигнали преди да прекъснете, но на по-късен етап и с нова група.

Как да се запишете?

Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да станете част от Марков колеж. За да извлечете максимална ефективност от усвоеното в курса, е добре да знаете защо искате да се запишете – какво очаквате да научите, какви са вашите лични търсения и интереси, какво очаквате да промените и как смятате да го приложите.

Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение дали да участвате или не да направите следното:

Да се регистрирате за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Регистрацията си можете да направите във формата по-долу.

Ако след посещението на отворената лекция, смятате, че Марков колеж е вашето място, следва да си уговорите среща с нашия главен консултант. На тази среща заедно ще обсъдите в детайли обучението, неговите принципи и правила за ефективност, както и вашите нужди от обучение. И заедно ще вземете окончателно решение дали знанието и упражненията, предоставени от Марков колеж, ще ви помогнат да се „изстреляте“ напред в постигането на желанията и целите ви.

Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е вашето нещо, а сте заплатили повече модули накуп, ние ще ви възстановим сумата заплатена от вас за бъдещи модули, през които не сте преминали.

Даваме ли гаранции?

Ако до края на първата среща от който и да е от 9-те модула установите, че очакванията ви от обучението не са удовлетворени, Марков колеж ще възстанови в пълен размер сумата, заплатена за същия модул, и вие ще можете спокойно да преустановите обучението си. С това вие се съгласявате, че в по-късен етап няма да продължите обучението си със същата група в следващи модули. Ще имате възможност да запишете отново курса от там, докъдето сте били стигнали преди да прекъснете, но на по-късен етап и с нова група.

Как да се запишете?

Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да станете част от Марков колеж. За да извлечете максимална ефективност от усвоеното в курса, е добре да знаете защо искате да се запишете – какво очаквате да научите, какви са вашите лични търсения и интереси, какво очаквате да промените и как смятате да го приложите.

Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение дали да участвате или не да направите следното:

Да се регистрирате за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Регистрацията си можете да направите във формата по-долу.

Ако след посещението на отворената лекция, смятате, че Марков колеж е вашето място, следва да си уговорите среща с нашия главен консултант. На тази среща заедно ще обсъдите в детайли обучението, неговите принципи и правила за ефективност, както и вашите нужди от обучение. И заедно ще вземете окончателно решение дали знанието и упражненията, предоставени от Марков колеж, ще ви помогнат да се „изстреляте“ напред в постигането на желанията и целите ви.