МАЙСТОРСКИ КЛАС


9 модула.
8 часа обучение, един път месечно

MasterMind групи, в които решаваш твои казуси

Индивидуална подкрепа чрез
2 консултации на модул

Ексклузивен достъп до учебни дни в основен курс, бонус обучения и workshop-и

два мастер уикенда извън софия

Какво мислят част от Мастерите за курса?


„Животопроменящ е! Аз казвам, че е задължителен!“

Краси 


„Много по-надграждащо и дълбоко. Майсторският клас е нещо, което си заслужава!“

Бобо


„Чрешката на тортата! Голяма наслада! Фокусът и енергията са много по-големи.“

Нешко

Какво представлява обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас – следващо, майсторско ниво на личностното израстване.

Представлява интегриране на всичко научено в основен курс с практични и актуални теми, личен и групов опит, силно застъпен индивидуален подход. Прилагане на уменията за живеене по-целенасочено и по-удовлетворяващо, на по-високо ниво на осъзнаване и щастие. Откриване на нови възможности за проявление на личностния потенциал. Постигане на конкретни резултати в личен и професионален план.

Как протича Майсторският клас?

Както и Основния курс, така и Майсторският клас е разделен на 9 модула с обща продължителност от 9 месеца от ноември до юли включително.

Какво включва всеки модул? :

 • По един учебен ден по ключова тема, упражняване на инструменти, симулации на ситуации и различни преживявания, провокиращи задълбочен анализ, обратна връзка и качествена саморефлексия. Учебният ден се провежда през четвъртата седмица на всеки календарен месец. Продължителността на един учебен ден е по 8 учебни часа и се провежда на живо в учебната зала на Колежа или на друго предварително комуникирано място.
 • Две пълни консултации на модул, една във втората и една в четвъртата седмица на всеки модул, които могат да се провеждат на живо или онлайн, в зависимост от твоето желание. Интензивна индивидуална работа по конкретни цели, свързани с изграждането на навици, система за повишаване на личното удовлетворение, стратегия за постигането на личните и професионални цели.
 • Mastermind – Представлява координиране на знанията и усилията на групата за решаване на казус на всеки един от участниците по предварително зададен модел, модериран от екипа на Колежа. Провежда се през третата седмица от всеки модул, като през първите няколко модула са на живо и след това минават в онлайн среда. Продължителността им е между два и три  астрономически часа.

Какво още? :

 • 2 ритрийта през Март и Юли – излизане от София с цел откъсване от ежедневната атмосфера и пълно потапяне в темата и упражненията. Отново изцяло нов елемент в майстрскя клас.

Какво ще научиш и постигнеш?

Основната цел на този курс е постигане на майсторство във важните за вас сфери и дейности. Майсторството е свързано с мислене, нагласа, умения и най-вече резултати. През тези 9 месеца, в партньорство с Марков колеж, ще ускориш постиженията във всички важни за теб аспекти от идентификационната ти карта. Ще станеш по-устойчив и ще стабилизираш лекотата в живеенето. Ето и какви са темите, които ще разгледаме и някои от резултати, които ще постигнеш от майсторския клас, като надграждане на основния курс:

 • Майсторска Саморефлексия

Ще работим за по-дълбока и по-мащабна осъзнатост, а в резултат ще постигнеш по-кристална яснота за настоящите и предстоящи в живота избори; Чрез различни инструменти, които ще прилагаш ежедневно, ще засилиш навикът да саморефлектираш и да изваждаш най-ценната информация.

 • Майсторско Целеполагане и планиране

Акцентът на темата ще падне върху краткосрочното целеполагане за период от една година и през целия Майсторски клас ще работим за тяхното постигане. Друг резултат, който ще постигнеш е балансът между различните сфери, а също и между различните направления в тях.

 • Майсторско премахване на Лимитите

Лимити, Маски, Субличности, Игри – всички те са пречки, които сме изградили волно или неволно през живота си. И макар те да имат своите плюсове като механизми в краткосрочен план, в дългосрочен лимитират нашия потенциал, нашите преживявания и нашите успехи. Ще работим за това да ги разпознаем в нас, да разгледаме техните проявления и да премахнем неконструктивните, за да постигаме целите, които искаме.

 • Майсторско управление на Взаимоотношенията

Взаимоотношенията ни са огледало на нас самите. И възможните пречки за постигането на щастливи взаимоотношения се крият в нас и нашето его. Егото може да бъде наш съюзник, но и враг. В първия случай ни помага да постигнем целите си, а във втория ни саботира, разваля взаимоотношения и пречи на развитието ни. Ще усвоиш умения да различаваш кога кое его се активира и дали ще бъде конструктивно или не. Ще откриеш повтарящи се модели на поведение и какви нужди удовлетворяват.

 • Майсторско управление на Страховете и Стоперите в живота ни

“Животът се свива и разширява пропорционално на нашите страхове”, ето защо е изключително важно да работим върху справянето с тях. Страховете са основен източник на негативни емоции, за които често не намираме адекватна причина в ежедневието си. Те са и основни стопери в живота ни и влияят на всичко, което правим. Ще постигнеш майсторско разбиране за страховете, ще ги откриеш в себе си, ще ги изследваш и чрез различни техники, които ще усвоиш ще намалиш драстично тяхното влияние в живота ти. Като резултат ще станеш по-смел в действията, ще постигнеш лекота и спокойствие.

 • Майсторско Влияние

Ще работим върху изграждане и засилване на харизмата и усвояване на различни техники за убеждаване. Резултатът, който ще постигнеш е по-голяма лекота в общуването, бързина в печеленето на доверие и постигане на целите в разговор. Ще разшириш влиянието си при привличане на съмишленици и ще станеш по-въздействащ лидер.

 • Майсторство в управлението на Конфликти

Ще работим върху това да управляваме емоционалното си състояние в трудни разговори и конфликтни ситуации, да постигаме неутралитет и да приемаме различията на много дълбоко ниво, чрез което да можем да намираме най-добрите алтернативи за решаването му. Майсторството е не само в решаване на конфликта, но и в управлението на емоционалното ни състояние след като вече сме го разрешили. По този начин негативните емоции не се задържат в нас и нe влияят негативно върху други наши избори и действия.

 • Майсторство в утвърждаване на Личностната сила

Майсторството, което ще развиваме, е в това да разгърнем личностния потенциал в промяна на собственото си състояние и управление на средата

 • Майсторство в изразяването на Автентичност

Автентичността е в това как възприемаме самият себе си, какво влияние върху поведението ни оказват нашите потребности, чувства, ценности, убеждения Поведението ни зависи именно от тези значения, които във възприятието ни актуализират нашия собствен минал и настоящ житейски опит. Ще работим върху проявата на личната ни автентичност, за да постигнем увереност, свобода в общуването, приемане на себе си и въздействие на средата около нас.

 

Какви са условията за участие?

Да си завършил цялото обучение на основния курс.

След като направиш своята заявка за участие, на и-мейл ще получиш кратък въпросник,  чрез който да разберем повече за мотивацията ти и целите, които си поставяш за следващите 9 месеца. Чрез отговорите на този въпросник ще можем да направим най-добрият индивидуален план за постигане на твоето майсторство.

В и-мейла ще получиш и споразумение, което следва да се подпише преди старта на курса. Чрез него ти се съгласяваш да спазваш правилата за ефективност на обучението и участие в групата, а също и очертават ангажиментите, които ще спазват и двете страни. 

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 585 лв. на модул.

ВАЖНО: Можете да разсрочите плащанията спрямо вашият ритъм.

Кога стартира майсторският клас?

Майсторският клас ще стартира през Ноември и ще приключи през Юли 2020г. при сформирана група от минимум 9 човека.

Отстъпки

 • При записване до края на юли -20% на заплатената сума.
  При записване до края на септември-10% на заплатената сума.
 • В случай, че вече си изкарал майсторския клас, но искаш да се включиш в обновената му версия, то можеш да се запишеш с 30% отстъпка от цената или  за 409,5 лв на модул.
 • За двама члена на едно семесйтво: Ако учите в една година, отстъпката е от 15% за втория човек. Ако учите в две последователни години  -10% за втория човек. Ако учите през една година -5% за втория човек.


Какво представлява обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас – следващо, майсторско ниво на личностното израстване.

Представлява интегриране на всичко научено в основен курс с практични и актуални теми, личен и групов опит, силно застъпен индивидуален подход. Прилагане на уменията за живеене по-целенасочено и по-удовлетворяващо, на по-високо ниво на осъзнаване и щастие. Откриване на нови възможности за проявление на личностния потенциал. Постигане на конкретни резултати в личен и професионален план.

Как протича Майсторският клас и кое е новото?

Както и Основния курс, така и Майсторският клас е разделен на 9 модула с обща продължителност от 9 месеца от януари до септември включително.

Какво включва всеки модул? :

 • По един учебен ден по ключова тема, упражняване на инструменти, симулации на ситуации и различни преживявания, провокиращи задълбочен анализ, обратна връзка и качествена саморефлексия. Учебният ден се провежда през четвъртата седмица на всеки календарен месец. Продължителността на един учебен ден вече е по 8 учебни часа и се провжда на живо в учебната зала на Колежа или на друго предварително комуникирано място.
 • Вече има по две пълни консултации на модул, една във втората и една в четвъртата седмица на всеки модул, които могат да се провеждат на живо или онлайн, в зависимост от вашето желание. Интензивна индивидуална работа по конкретни цели, свързани с изграждането на навици, система за повишаване на личното удовлетворение, стратегия за постигането на личните и професионални цели.
 • Mastermind – Изцяло нов компонент в Майстрския клас. Представлява координиране на знанията и усилията на групата за решаване на казус на всеки един от участниците по предварително зададен модел, модериран от екипа на Колежа. Провежда се през третата седмица от всеки модул, като през първите няколко модула са на живо, като след това минават в онлайн среда. Продължителността им е между два и три  астрономически часа.

Какво още? :

 • 2 ритрийта през Май и Септември 2019г – излизане от София с цел откъсване от ежедневната атмосфера и пълно потапяне в темата и упражненията. Отново изцяло нов елемент в майстрскя клас. 

Какво ще научите и постигнете?

Основната цел на този курс е постигане на майсторство във важните за вас сфери и дейности. Майсторството е свързано с мислене, нагласа, умения и най-вече резултати. През тези 9 месеца, в партньорство с Марков колеж, ще ускориш постиженията във всички важни за теб аспекти от идентификационната ти карта. Ще станеш по-устойчив и ще стабилизираш лекотата в живеенето. Ето и какви са темите, които ще разгледаме и някои от резултати, които ще постигнеш от майсторския клас, като надграждане на основния курс:

 • Майсторска Саморефлексия

Ще работим за по-дълбока и по-мащабна осъзнатост, а в резултат ще постигнеш по-кристална яснота за настоящите и предстоящи в живота избори; Чрез различни инструменти, които ще прилагаш ежедневно, ще засилиш навикът да саморефлектираш и да изваждаш най-ценната информация.

 • Майсторско Целеполагане и планиране

Акцентът на темата ще падне върху краткосрочното целеполагане за период от една година и през целия Майсторски клас ще работим за тяхното постигане. Друг резултат, който ще постигнеш е балансът между различните сфери, а също и между различните направления в тях.

 • Майсторско премахване на лимитите

Лимити, Маски, Субличности, Игри – всички те са пречки, които сме изградили волно или неволно през живота си. И макар те да имат своите плюсове като механизми в краткосрочен план, в дългосрочен лимитират нашия потенциал, нашите преживявания и нашите успехи. Ще работим за това да ги разпознаем в нас, да разгледаме техните проявления и да премахнем неконструктивните, за да постигаме целите, които искаме.

 • Майсторско Его

Егото може да бъде наш съюзник, но и враг. В първия случай ни помага да постигнем целите си, а във втория ни съботира, разваля взаимоотношения и пречи на развитието ни. Ще усвоиш умения да различаваш кога кое его се активира и дали ще бъде констуктивно или не. Идентично на егото, друг наш съюзник и враг е Контролът. Ще го разгледаме в два аспекта: – аз, като контролиращ тип и – аз, като взаимодействащ с контролиращ тип.

 • Майсторско управление на страховете и стоперите в живота ни

“Животът се свива и разширява пропорционално на нашите страхове”, ето защо е изключително важно да работим върху справянето с тях. Страховете са основен източник на негативни емоции, за които често не намираме адекватна причина в ежедневието си. Те са и основни стопери в живота ни и влияят на всичко, което правим. Ще постигнеш майсторско разбиране за страховете, ще ги откриеш в себе си, ще ги изследваш и чрез различни техники, които ще усвоиш ще намалиш драстично тяхното влияние в живота ти. Като резултат ще станеш по-смел в действията, ще постигнеш лекота и спокойствие.

 • Майсторско Влияние

Ще работим върху изграждане и засилване на харизмата и усвояване на различни техники за убеждаване. Резултатът, който ще постигнеш е по-голяма лекота в общуването, бързина в печеленето на доверие и постигане на целите в разговор. Ще разшириш влиянието си при привличане на съмишленици и ще станеш по-въздействащ лидер.

 • Майсторство в управлението на конфликти

Ще работим върху това да управляваме емоционалното си състояние в трудни разговори и конфликтни ситуации, да постигаме неутралитет и да приемаме различнията на много дълбоко ниво, чрез което да можем да намираме най-добрите алтернативи за решаването му. Майсторството е не само в решаване на конфликта, но и в управлението на емоционалното ни състояние след като вече сме го разрешили. По този начин негативните емоции не се задържат в нас и нe влияят негативно върху други наши избори и действия. Като резултат ще имаш много по-балансирани и хармонични взаимоотношения, емоционална стабилност и ще управляваш различията коструктивно.

 • Майсторство във вземането на решения и майсторска решителност за действие

Майсторството, което ще развиваме, е в това да можем бързо да вземаме решения, да намалим драстично колебанието и да се доверяваме на себе си, че взимаме най-добрите решения. Ще работим върху ума, но акцент ще бъде развиването на интуицията. Като резултат ще постигнеш повече решителност да действаш и по-голямо спокойствие и увереност при вземане на решения.

 

Какви са условията за участие?

Да си завършил цялото обучение на основния курс.

След като направиш своята заявка за участие, на и-мейл ще получиш кратък въпросник,  чрез който да разберем повече за мотивацията ти и целите, които си поставяш за следващите 9 месеца. Чрез отговорите на този въпросник ще можем да направим най-добрият индивидуален план за постигане на твоето майсторство.

В и-мейла ще получиш и споразумение, което следва да се подпише преди старта на курса. Чрез него ти се съгласяваш да спазваш правилата за ефективност на обучението и участие в групата, а също и очертават ангажиментите, които ще спазват и двете страни. 

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 585 лв. на модул.

ВАЖНО: Можете да разсрочите плащанията на 12 вноски (от Ноември 2019 до Юли 2020 г.) по 363,75 лв на месец или на 18 месечни вноски (от Май 2019 до Юли 2020г) по 242,5 лв/месец

Кога стартира майсторският клас?

Майсторският клас ще стартира на 7 ноември и ще приключи през юли 2020г. при сформирана група от минимум 9 човека.

Отстъпки

 • При записване до края на юли -20% на заплатената сума.
  При записване до края на септември -10% на заплатената сума.
 • В случай, че вече си изкарал майсторския клас, но искаш да се включиш в обновената му версия, то можеш да се запишеш с 30% отстъпка от цената или  за 339.5 лв на модул.
 • За двама члена на едно семесйтво: Ако учите в една година, отстъпката е от 15% за втория човек. Ако учите в две последователни години -10% за втория човек. Ако учите през една година -5% за втория човек.

Искаш да се включиш? Заяви участие: