МАЙСТОРСКИ КЛАС


„Философия на успеха:
самопознание и себеизграждане“

Какво представлява обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас – следващо, майсторско ниво на личностното израстване.

Представлява интегриране на всичко научено в основен курс с практични и актуални теми, личен и групов опит, силно застъпен индивидуален подход. Прилагане на уменията за живеене по-целенасочено и по-удовлетворяващо, на по-високо ниво на осъзнаване и щастие. Откриване на нови възможности за проявление на личностния потенциал. Постигане на конкретни резултати в личен и професионален план.

Как протича Майсторският клас?

Както и Основния курс, така и Майсторският клас е разделен на 9 модула с обща продължителност от 9 месеца от януари до септември включително.

Какво включва всеки модул? :

 • По един учебен ден по ключова тема, упражняване на инструменти, симулации на ситуации и различни преживявания, провокиращи задълбочен анализ, обратна връзка и качествена саморефлексия. Учебният ден се провежда през четвъртата седмица на всеки календарен месец. Продължителността на един учебен ден е 8 учебни часа.
 • 2 консултации във втората и четвъртата седмица на всеки модул. Интензивна индивидуална работа по конкретни цели, свързани с изграждането на навици, система за повишаване на личното удовлетворение, стратегия за постигането на личните и професионални цели.
 • Mastermind – координиране на знанията и усилията на групата за решаване на казус на всеки един от участниците по предварително зададен модел, модериран от екипа на Колежа. Провежда се през третата седмица от всеки модул.Продължителност два астрономически часа.

Какво още? :

 • 2 ритрийта през Май и Септември – излизане от София с цел откъсване от ежедневната атмосфера и пълно потапяне в темата и упражненията.

Какво ще научите и постигнете?

 • Способност да бъдете ефективни във всяка ситуация.
 • По-дълбока и мащабна осъзнатост за изборите, които правите, чрез инструменти за саморефлексия на по-високо ниво. 
 • Целенасочено действие чрез инструменти за ефективно краткосрочно планиране, управление на времето и приоритизиране .
 • Увереност във взимането на решения.
 • Отработване, приемане и споделяне на емоциите.
 • Постигане на дълготрайно усещане за пълноценност и щастие.
 • Способност за управление на трудни разговори и конфликтни ситуации.
 • Влияние и вдъхновяване на другите.
 • Постигане на професионално развитие, пряко свързано с личния успех.

Какви са условията за участие?

Да сте завършили цялото обучение на основения курс. Записвайки се в Майсторския клас, вие се съгласявате да спазвате договорените в първото и второто ниво на Основния курс правила за ефективност на обучението и участие в групата.

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 420 лв. на модул.


Искаш да се включиш? Заяви участие:  

Какво представля-
ва обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас.

В нея можете да се запишете само ако сте завършили основния курс. За още една учебна година с повече реални предизвикателства, индивидуални консултации и коучинг сесии и с по-малко присъствени обучения ще стабилизирате промените, които сте осъществили чрез основния курс и ще ги качите на следващото ниво.

Как протича Майсторски-
ят клас?

 • В рамките на една учебна година от ноември до юни.
 • Една 4-часова среща на месец с групата – тренинг и взаимна подкрепа.
 • Ежеседмичен контакт с вашия консултант.
 • Менторство от успешни колежани.

Какво ще научите и постигнете?

Това вече е Вашата персонализирана програма. Акцентът в Майсторския клас е индивидуалната работа с вас. През първия месец, на база на нашето предизвикателство, заедно с консултант ще планирате своето развитие и програма за Майсторския клас.

Ежемесечните тренинги с групата подкрепят индивидуалното ви развитие. Дават конкретни практически модели за управление на всички области в живота. Те са ориентирани към онези детайли в личностното развитие, които правят промяната ни невидима, а резултатите устойчиви.

Е, наистина вече успехът е въпрос на време. Но защо пък да не сме заедно в това?

Какви са условията за участие?

Записвайки се в Майсторския клас, вие се съгласявате да спазвате договорените в първото и второто ниво на Основния курс правила за ефективност на обучението и участие в групата.

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 220 лв. на месец.