МАЙСТОРСКИ КЛАС


„Философия на успеха:
самопознание и себеизграждане“

Какво представлява обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас.

В нея можете да се запишете само ако сте завършили основния курс. За още една учебна година с повече реални предизвикателства, индивидуални консултации и коучинг сесии и с по-малко присъствени обучения ще стабилизирате промените, които сте осъществили чрез основния курс и ще ги качите на следващото ниво.

Как протича Майсторският клас?

  • В рамките на една учебна година от ноември до юни.
  • Една 4-часова среща на месец с групата – тренинг и взаимна подкрепа.
  • Ежеседмичен контакт с вашия консултант.
  • Менторство от успешни колежани.

Какво ще научите и постигнете?

Това вече е Вашата персонализирана програма. Акцентът в Майсторския клас е индивидуалната работа с вас. През първия месец, на база на нашето предизвикателство, заедно с консултант ще планирате своето развитие и програма за Майсторския клас.

Ежемесечните тренинги с групата подкрепят индивидуалното ви развитие. Дават конкретни практически модели за управление на всички области в живота. Те са ориентирани към онези детайли в личностното развитие, които правят промяната ни невидима, а резултатите устойчиви.

Е, наистина вече успехът е въпрос на време. Но защо пък да не сме заедно в това?

Какви са условията за участие?

Записвайки се в Майсторския клас, вие се съгласявате да спазвате договорените в първото и второто ниво на Основния курс правила за ефективност на обучението и участие в групата.

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 220 лв. на месец.


 

 

Какво представля-
ва обучението?

Често ни задават въпроса как се грижим за нашите курсисти след обучението в основния едногодишен курс. Марков колеж остава на разположение и след това. Една от формите за това е програмата Майсторски клас.

В нея можете да се запишете само ако сте завършили основния курс. За още една учебна година с повече реални предизвикателства, индивидуални консултации и коучинг сесии и с по-малко присъствени обучения ще стабилизирате промените, които сте осъществили чрез основния курс и ще ги качите на следващото ниво.

Как протича Майсторски-
ят клас?

  • В рамките на една учебна година от ноември до юни.
  • Една 4-часова среща на месец с групата – тренинг и взаимна подкрепа.
  • Ежеседмичен контакт с вашия консултант.
  • Менторство от успешни колежани.

Какво ще научите и постигнете?

Това вече е Вашата персонализирана програма. Акцентът в Майсторския клас е индивидуалната работа с вас. През първия месец, на база на нашето предизвикателство, заедно с консултант ще планирате своето развитие и програма за Майсторския клас.

Ежемесечните тренинги с групата подкрепят индивидуалното ви развитие. Дават конкретни практически модели за управление на всички области в живота. Те са ориентирани към онези детайли в личностното развитие, които правят промяната ни невидима, а резултатите устойчиви.

Е, наистина вече успехът е въпрос на време. Но защо пък да не сме заедно в това?

Какви са условията за участие?

Записвайки се в Майсторския клас, вие се съгласявате да спазвате договорените в първото и второто ниво на Основния курс правила за ефективност на обучението и участие в групата.

Колко струва обучението?

Цената на Майсторския клас е 220 лв. на месец.