ДЕТСКИ КУРС


Работилница
за самопознание
и себеизграждане

Какво представлява обучението?

Курсовете Философия на успеха за деца и тийнейджъри предоставят техники, с които децата да усвоят умението да се самонаблюдават, анализират и развиват в желаната посока, както и да разбират по-добре себе си и останалите. Курсът предоставя множество тестове, поведенчески игри и практически упражнения за развиване на качества като дисциплина, конструктивно мислене, самоувереност, честност, устойчивост на трудностите, емпатия, асертивност и др.

Основни акценти в обучението падат върху теми като добрите и лошите навици; мотивацията и самомотивацията; мисленето като процес и мащабите му; целите, които си поставяме, и ценностите, които ни определят; емоциите, които са неделима част от личността ни; умението да учим и да организираме времето си; умението ни да общуваме и разбираме себе си и другите по-добре; как да се справяме с конфликтни ситуации; да умеем да генерираме нови идеи; да направим света, в който живеем, по-удобно и красиво кътче, което да обитаваме с удоволствие.

Възраст

Детските курсове на Марков колеж се провеждат в две възрастови групи с относителни граници от  12-15 и 16-18 години.
Курсовете са адаптирани спрямо нуждите и спецификата на възрастовата група.

Какви са продължителността и графикът на обучението?

Обучението се състои от 12 сбирки по 4 учебни часа в 2 блока по 80 минути и почивка между блоковете от 20 минути, като общото времетраене на една обучителна сесия е 3 астрономически часа.

Курсовете се провеждат в неделя в различни часове за различните групи.

Какви умения могат да усвоят децата от занятията в Марков колеж:

 • Да се научат да приоритизират, планират и да си поставят осъществими цели;
 • Да управляват конструктивно времето си за учене и почивка
 • Да развият мисленето си, да се научат да учат и подреждат информацията, да усвоят техники за памет и концентрация;
 • Да се научат на техники за проактивност;
 • Да умеят да анализират ситуациите и да взимат адекватни решения;
 • Да трансформират негативните изживявания в полезен опит, а не в разочарование;
 • Да комуникират ефективно с родители, учители и приятели;
 • Да уважават себе си и да зачитат другите хора;
 • Да се запознаят с инструменти за развиване на креативността;
 • Да разберат идеята за автономност и да могат да я интегрират в живота си, за да бъдат по-осъзнати, отговорни и независими от чуждото мнение.

Какво представлява обучението?

Курсовете Философия на успеха за деца и тийнейджъри предоставят техники, с които децата да усвоят умението да се самонаблюдават, анализират и развиват в желаната посока, както и да разбират по-добре себе си и останалите. Курсът предоставя множество тестове, поведенчески игри и практически упражнения за развиване на качества като дисциплина, конструктивно мислене, самоувереност, честност, устойчивост на трудностите, емпатия, асертивност и др.

Основни акценти в обучението падат върху теми като добрите и лошите навици; мотивацията и самомотивацията; мисленето като процес и мащабите му; целите, които си поставяме, и ценностите, които ни определят; емоциите, които са неделима част от личността ни; умението да учим и да организираме времето си; умението ни да общуваме и разбираме себе си и другите по-добре; как да се справяме с конфликтни ситуации; да умеем да генерираме нови идеи; да направим света, в който живеем, по-удобно и красиво кътче, което да обитаваме с удоволствие.

Възраст

Въпреки поставянето на възрастови граници в курса, от голямо значение са индивидуалното развитие и желанието на детето.

Детските курсове на Марков колеж се провеждат в 2 възрастови групи с относителни граници от 12-15 и 16-18 години.

Какви са продължи-
телността и графикът на обучението?

Обучението се състои от 12 сбирки по 4 учебни часа в 2 блока по 80 минути и почивка между блоковете от 20 минути, като общото времетраене на една обучителна сесия е 3 астрономически часа.

Курсовете се провеждат или през седмицата – в съответствие с учебното време или в събота или неделя сутрин от 10 до 13 часа.

Какви умения могат да усвоят децата от занятията в Марков колеж:

 • Да се научат да приоритизират, планират и да си поставят осъществими цели;
 • Да управляват конструктивно времето си за учене и почивка
 • Да развият мисленето си, да се научат да учат и подреждат информацията, да усвоят техники за памет и концентрация;
 • Да се научат на техники за проактивност;
 • Да умеят да анализират ситуациите и да взимат адекватни решения;
 • Да трансформират негативните изживявания в полезен опит, а не в разочарование;
 • Да комуникират ефективно с родители, учители и приятели;
 • Да уважават себе си и да зачитат другите хора;
 • Да се запознаят с инструменти за развиване на креативността;
 • Да разберат идеята за автономност и да могат да я интегрират в живота си, за да бъдат по-осъзнати, отговорни и независими от чуждото мнение.

ПРОГРАМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО


Основната цел на програмата е да се създаде у децата основа за развитието на умствената, емоционалната и духовната им интелигентност, за което се работи през всички дни от курса. Дните са тематично ориентирани към една от интелигентностите, но съдържат в себе си подготвителни или тренировъчни елементи от другите две.

Кой съм аз? Как мисля? Как действам? Как преживявам нещата, които ми се случват? Какво искам от живота? Какви заложби имам? Как да ги развивам и използвам за своя напредък? За какво мечтая? Знам ли как мога да го постигна? Как да започна? Какви трудности мога да срещна и как да ги преодолея? … Това са част от въпросите за дискусия по време или след упражненията и игрите.


 • Разбиране на навиците за успех;
 • Саморефлексия и самопознание;
 • Автомотивация – спазване на обещанията към себе си;
 • Общуването с другите: умението да правим малки добрини;
 • Градивното отношение към себе си: честност, директност, интегритет;
 • Обновлението на личността и развиване на талантите.

ОТЗИВИ ЗА НАШИТЕ ДЕТСКИ КУРСОВЕ


Искате да качите детето си на борда?
Ето как да го сторите и какво предстои.

Детски курс • Кога започват занятията тази година?

  Курсът за тийнейджъри (16-18 г.) ще стартира на 30 октомври 2017. Курсът за Група 12-15 г., ще стартира на 25 март 2018г. В началото на всеки курс ще бъде уговорен точният график на цялото обучение.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Тийнейджърският курс е с цена от 280 лв на месец или 840 лв. за целия курс, като не се начислява допълнително ДДС. За курс 12-15г цената за един месец е 210 лв. или 630 лв. за целия курс, като не се начислява допълнително ДДС.Сумата се внася преди започването на дадения месец. Плащането може да се осъществява в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако две деца от едно семейство запишат курса, отстъпката за второто от тях е 15%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен месец?

  ● 4 групови срещи с продължителност 3 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което е необходимо по време на срещите;
  ● Индивидуално менторство от професионален консултант;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.
  ● По една индивидуална консултация с консултанта на обучението (За курс 16-18)

 • Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

  В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е за вашето дете, а сте заплатили повече от един месец, ние ще ви възстановим сумата, заплатена от вас за бъдещ период.

 • Как да се запишете?

  Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да инвестирате в детето си, но държим и то да желае това. Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение да направите следното: Регистрирайте се заедно с детето за посещение на отворената ни среща ( http://www.markovcollege.com/teen-kurs/ ), предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Ако след посещението на отворената лекция и Вие и детето Ви смятате, че Марков колеж е Вашият партньор, заявете място за първия ден от курса. След него, нека решението да продължи е лично на детето.

 

Избери дата:


 

Детски курс • Кога започват занятията ?

  Курсът за Група 12-15, стартира на 20 Ноември 2017 г.За Група 9-12, стартира на 19 Февруари 2017г.А курсът за тийнейджъри 15-17 г. ще стартира през Април 2017г.В началото на всеки курс ще бъде уговорен точният график на цялото обучение.

 • Колко струва обучението в Марков колеж?

  Курсът е в продължение три месеца. Цената на един месец участие е 210 лв. или 630 лв. за целия курс, като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения месец. Плащането може да се осъществява в брой, с карта или по банков път.

 • Да поговорим за отстъпките.

  Ако две деца от едно семейство запишат курса, отстъпката за второто от тях е 15%.

 • Какво е включено в цената за един обучителен месец?

  ● 4 групови срещи с продължителност 3 часа – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
  ● Всичко, което е необходимо по време на срещите;
  ● Индивидуално менторство от професионален консултант;
  ● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
  ● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.

 • Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

  В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е за вашето дете, а сте заплатили повече от един месец, ние ще ви възстановим сумата, заплатена от вас за бъдещ период.

 • Как да се запишете?

  Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да инвестирате в детето си, но държим и то да желае това. Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение да направите следното: Регистрирайте се заедно с детето за посещение на отворената ни среща, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Ако след посещението на отворената лекция и Вие и детето Ви смятате, че Марков колеж е Вашият партньор, заявете място за първия ден от курса. След него, нека решението да продължи е лично на детето.

 

Отворена лекция

Кога: 15 Януари 2017 г. от 12:00
Къде: София 1408, кв. Южен парк,ул. Епископ Протоген, бл. 43, офис 2
Водещ: Теодора Каменова, Гергана Маркова

Избери дата: