Курс по личностно развитие за
тийнейджъри (12-15 години)

Заповядайте на безплатна отворена лекция към курса!


Кога: 6,12 или 18 март
Къде: гр.София, в учебна зала на Марков колеж
Водещ: Гергана Маркова, Теодора Каменова 

Избери дата:


 

Безплатна отворена лекция към курс по личностно развитие за тийнейджъри (12-15 години):


Кога: 6,12 или 18 март
Къде: гр.София, в учебна зала на Марков колеж
Водещ: Гергана Маркова, Теодора Каменова 


Избери дата:


Какво представлява обучението?

Курсът философия на успеха – самопознание и себеизграждане за тийнейджъри е своеобразно пътешествие и изграждане на желания АЗ. Свързан е с овладяване на ключови умения и създаване на добри навици така, че да направи успешната реализация на младия човек неизбежна и въпрос на време. Курсът осигурява множество преживявания, тестове, поведенчески игри и практически упражнения. Развиват се дисциплина, конструктивно и критично мислене, самоувереност и реална самооценка, честност, целеустременост, устойчивост на трудности, ефективно общуване, емпатия, асертивност, емоционална интелигентност и др.
Основни акценти в обучението са развитие на четирите интелигентности (умствена, емоционална, духовна и физическа), изграждане на навици и умения, които да подпомогнот младите хора осъзнато и отговорно да вземат шестте определящи в голяма степен живота им решения (касаещи училището, приятелите, родителите, любовта и сексът, пристрастяването и самооценката).
Всичко това е подчинено на промяната и е в съзвучие с глобалните тенденции и необходимостта от утвърждаване на определени умения и качества, като: критично мислене, комплексно решаване на проблеми, лидерство, въздействие върху средата, увереност, отговорност, проактивност, синергиране и др.

Какво казват наши курсисти и техните родители за курса?

Възраст

Препоръчителната възрастова група е 12-15 години.

Какви са продължителността и графикът на обучението?

Обучението се състои от 12 сбирки по 4 учебни часа в 2 блока по 80 минути и почивка между блоковете от 20 минути, като общото времетраене на една обучителна сесия е 3 астрономически часа.
Курсът стартира на 25 март 2017г. и ще продължи до юни 2018, с предвидена великденска ваканция.
Курсовете се провеждат в неделя от 10:30 до 14 часа. В началото на курса ще бъде уговорен точния график на цялото обучение.

Програма на обучението


Ден 1. КОЙ СЪМ АЗ И КОЙ МОГА ДА БЪДА
(Саморефлексия и промяна)

 • Разбиране на навиците за успех
 • Саморефлексия и Самопознание
 • Автомотивация – спазване на обещанията към себе си
 • Градивното отношение към себе си: Честност, директност, интегритет
 • Готовността да правим промени
 • Обновлението на личността и развиване на талантите

Ден 2. КОЙ Е ШЕФЪТ
(Проактивност)

 • Реактивност и проактивност
 • Утвърждаване на проактивната нагласа в ежедневието
 • Къде и как насочваме усилията си и мислите си: Кръг на влияние и кръг на загриженост
 • Инициативност и нива на инициативност
 • Превантивност
 • Тест Проактивност
 • 6те най-важни решения: Училището, Приятелите, Родителите, Гаджетата и сексът, Пристрастяването, Самооценката

 Ден 3. ДА ВИЖДАШ Е ПОВЕЧЕ ОТ ДА БЪДЕШ
(Развитие на мисленето)

 • Как да разширим хоризонтите си на мислене
 • Управление на мислите: подреденост и систематичност
 • Осъзнаване на това как нашите мисли оформят всички области от живота ни
 • Изграждане на умения за пренасяне на опита
 • Свободата
 • Инструменти за мислене и решаване на проблеми

Ден 4. КАК ДА „ВДИГНА ЛЕВЪЛА“ В КЕФА ОТ ЖИВОТА
(Управление на емоциите)

 • Осъзнаване и разбиране на собствените емоции
 • Управление на емоционалните ни реакция към хора и ситуации
 • Вярата в себе си и идеите, които имат.
 • Умението да губим или как да приемаме неуспехите достойно
 • Силата на личността – източници
 • Личностна цялост – Мисли – Чувства – Поведение

Ден 5. КОЕ Е ОТ ИСТИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕН
(Ценности и цели)

 • Осъзнаване на важните неща и тяхното място в живота ни
 • Разбиране за ефекта от решенията ни във времето
 • Умения за поставяне на краткосрочни и дългосрочни цели
 • Как да планираме
 • 6те най-важни решения: Училището, Приятелите, Родителите, Гаджетата и сексът, Пристрастяването, Самооценката

Ден 6. ПОСТИГАМ ТОВА, КОЕТО ИСКАМ С ТОВА, КОЕТО ИМАМ
(Самооценката и личната увереност)

 • Умения за боравене с ресурсите
 • Кои са нашите приоритети
 • Лична ефективност: дисциплина, целеустременост и воля
 • Да сложим първите неща първи
 • Зона на комфорта и зона на куража
 • Лидерство във взаимоотношенията

Ден 7. ПЕЧЕЛЯ – ПЕЧЕЛИШ

 • Разбиране на взаимозависимостта
 • Изграждане на мислене печеля – печелиш
 • Манталитет на изобилието
 • Зачитане на чуждите граници, мнение и интереси
 • Изграждане на умения за отстояване на собствените позиция, права и интереси
 • Средният път – инструмент за реализиране на стратегията Печеля – Печелиш
 • Доверието

Ден 8. ЖАБАТА СРЕЩА СЛОНА
(Комуникацията – тя мен или аз нея)

 • Емоционалната интелигентност във взаимодействието с другите
 • Изграждане на умения за разбиране на другите, активно слушане и емпатия
 • Умения за управление на процеса на комуникация – създаване на яснота и даване и получаване на обратна връзка
 • Нашите роли в общуването: Братя / сестри, Родители, Приятели, Учители
  Съученици, Другият пол / гаджето
 • Разбери преди да искаш да бъдеш разбран
 • Асертивност и отношение към конфликтите
 • Техники за решаване на конфликти

Ден 9. КРЕАТИВНОСТТА – Час по фантазия 

 • Да мислим така, че да бъдем креативни дори в ограничаващи условия и трудности
 • Комбинативност и изобретателност
 • Развитие на логическо мислене
 • Намиране и прилагане на творчески подходи за решаване на проблеми
 • Изкуството на умело зададения въпрос
 • Мисловните карти
 • Генериране на идеи на база всичко дотук
 • Езиково творчество

Ден 10. УЧЕНЕТО

 • Преосмисляне на отношението към ученето
 • Изграждане на умения за по-успешно учене
 • Развиване на възможностите за обработване и усвояване на нова информация
 • Умения за бързо четене и ефективно помнене
 • Мотивацията да учим
 • Учене с мисловни карти
 • Организация на учебния ден – планове за учене
 • Режим работа – почивка

Ден 11. ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ
(Самообновлението и самоорганизирането)

 • Наточете секирата
 • Четирите измерения на личността – балансът: почивка – работа
 • Нещата, за които носим отговорност

Ден 12. ПРОЕКТ ЗА МЕН 

 • Кой съм аз всъщност
 • Визия и мисия
 • Какво искам от живота
 • Как ще го постигна
 • Скритият дар

Колко струва обучението в Марков колеж?

Курсът е с продължителност три учебни месеца. Цената на един месец участие е 210 лв. или 630 лв. за целия курс, като не се начислява допълнително ДДС. Сумата се внася преди започването на дадения месец. Плащането може да се осъществява в брой, с карта или по банков път.

Важно: Предлагаме възможност за разсрочено плащане в рамките на пет календарни месеца.

Ако две деца от едно семейство запишат курса, отстъпката за второто от тях е 15%.

Какво е включено в цената за един обучителен месец?

● 4 групови срещи с продължителност от по 3 часа всяка – теоретична част, поведенчески игри, дискусии, тестове, практически упражнения, задания за затвърждаване на наученото в процеса на седмицата, допълнителни материали за самообучение;
● Всичко, което е необходимо по време на срещите;
● Специално подбрани за целите учебни материали, инструменти и упражнения;
● Достъп до онлайн платформа с разнообразни материали.

Ами ако ненадейно поискате да прекъснете обучението?

В случай, че поради някаква причина вие прецените, че обучението в Марков колеж не е за вашето дете, а сте заплатили повече от един месец, ние ще ви възстановим сумата, заплатена от вас за бъдещ период.

Как да се запишете?

Ние уважаваме и приветстваме желанието ви да инвестирате в детето си, но държим и то да желае това. Ето защо препоръчваме преди да вземете окончателното решение да направите следното: Регистрирайте се заедно с детето за посещение на отворената ни лекция, предхождаща началото на курса – така ще имате възможността да се запознаете с водещите, с духа на обучението и да придобиете представа за материята на обучителната програма. Ако след посещението на отворената лекция и Вие и детето Ви смятате, че Марков колеж е Вашият партньор, заявете място за първия ден от курса. След него, нека решението да продължи е лично на детето.

ЗАПАЗЕТЕ СВОИТЕ МЕСТА:


Избери дата:


Избери дата: