УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че
да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме


Кога: 15 Септември 2019, от 13 до 18:30ч. | Къде: гр.София, хотел Новотел, зала Европа | Водещ: Гергана Маркова

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

УВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че
да действаме решително и да имаме резултатите, които искамеУВЕРЕНОСТТА

Как да я изграждаме и поддържаме, така че
да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме


Кога: 15 Септември 2019, от 13 до 18:30ч. | Къде: гр.София, хотел Новотел, зала Европа | Водещ: Гергана Маркова

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

УВЕРЕНОСТТА


Как да я изграждаме и поддържаме, така че да действаме решително и да имаме резултатите, които искаме


ЗАЩО УВЕРЕНОСТТА?


Има редица изследвания в различни области, като психология, генетика, епигенетика и др., които доказват, че има пряка връзка между нивата на увереност и успеха. Също така, сериозни изследвания доказват, че успехът ни в по-голяма степен зависи от високата ни увереност, отколкото високото ни IQ (умствена интелигентност). 

Стабилната увереност ни помага да:

  • вярваме, че заслужаваме и можем да постигнем мечтите си
  • виждаме повече възможности
  • заявяваме и отстояваме мнението и позицията си
  • поставяме по-високи цели, вместо да гоним посредствени резултати
  • излизаме от зоната си на комфорт и да разширяваме границите си
  • спрем да отлагаме и да започнем да действаме
  • станем решителни и да спрем колебанията
  • се справяме със страховете си
  • изглеждаме по-привлекателни и надеждни за околните

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОГРАМАТА?


Обучението е изградено от малко теория и много упражнения и преживявания. Ще ви предоставим инструменти за изграждане на увереност, ще обменяме опит и на място ще работим върху решаване на актуални за всеки проблеми, свързани с увереността.


От какво зависи успехът ни?

Каква е природата на увереността и можем ли да я покачим?
Защо увереността е наистина толкова важна?

Кои са показателите за увереност?

Какви са характеристиките на уверените хора и какви резултати постигат?
Какви резултати ще ни донесе високата устойчива увереност?

Увереност и самооценка.

От какво зависи нашата самооценка и каква е ролята й за нашата увереност?
Имаме ли адекватна самооценка?

Какво ни пречи да бъдем уверени?

Най-големите пречки за това да бъдем уверени и как да се справим с тях.

Какво да правим, ако ни липсва увереност, но трябва да действаме уверено?

Кои са онези наши „приятели“, на които можем да се опрем, ако ни липсва увереност?

Кои са навиците на увереността?

Как да изграждаме устойчива увереност?
5 навика на увереността, които да имплементирате в живота си.


ВОДЕЩ
Гергана Маркова

Главен водещ на обучението

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

ВОДЕЩГергана Маркова

Главен водещ на обучението

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

КОГА И КЪДЕ?


Дата: 15 септември 2019г от 13 до 18:30ч.

Място: гр.София, хотел Новотел, бул. Цариградско шосе №115, зала Европа

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА И КОЛКО СТРУВА?


Този тренинг е финансиран на 100% от Фондация „Марков колеж“ и е създаден само за силно ангажирани и търсещи хора. В залата ще бъдат хора, които искат личностното развитие да е сериозна част от ежедневието и философията им. Такива, които знаят, че устойчивостта се постига с постоянство и ангажираност. Които търсят партньор, който да ги подкрепи в постигането на успехи и щастие.
Ще взаимодействаме, ще създаваме ценности един за друг, ще излезем от зоната си на комфорт, ще чупим рамките в мисленето, ще планираме и ще се заредим за още по-мащабни действия.

Ако четете тази покана, това означава, че:
– сте ни намерили, търсейки нещо, с което да внесете положителна промяна в живота си
– наш курсист е решил да подари тази възможност точно на Вас.

За да участвате е важно да бъдете наистина ангажирани. Именно затова – регистрирайте се, само ако имате положителен отговор на поне 4 от следните 5 въпроса. В противен случай този ден ще е загубен за вас.

Регистрирайки се, вие се подписвате под този ангажимент.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГОСТИ


(ако НЕ си учил в Основен курс „Философия на упеха“ в Колежа)

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОЛЕЖАНИ


(ако си учил или учиш в Основен курс „Философия на упеха“)

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ГОСТИ


(ако НЕ си учил в Основен курс „Философия на упеха“ в Колежа)

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОЛЕЖАНИ


(ако си учил или учиш в Основен курс „Философия на упеха“)