Как започна всичко?Преди близо 25 години един необикновен човек на име Петър Марков създаде система за развитие на мисленето, която в годините екипът на Марков колеж със и след него превърна в система за цялостно (умствено, емоционално и духовно) самопознание и устойчиво изграждане на личностни качества. Приложена на практика, тази система се превърна в трамплин за онези, които искат да учат през целия си живот – как да разбират себе си и другите, как да използват таланта си по най-продуктивния начин, как да въздействат с достойнство и уважение.


Преди близо 29 години един необикновен човек на име Петър Марков създаде система за развитие на мисленето, която в годините екипът на Марков колеж със и след него превърна в система за цялостно (умствено, емоционално и духовно) самопознание и устойчиво изграждане на личностни качества. Приложена на практика, тази система се превърна в трамплин за онези, които искат да учат през целия си живот – как да разбират себе си и другите, как да използват таланта си по най-продуктивния начин, как да въздействат с достойнство и уважение.

Петър Марков


petar markovКато млад студент по философия – в далечната 1974 година, се питах: Може ли да има такава система от убеждения или вярвания, която да прави непрекъснато човека по-могъщ днес, отколкото е бил вчера, по-могъщ утре, отколкото е бил днес?

И тъй като не я намерих в цивилизацията – реших да я създам. Така се роди Теометактиката. Самата нейна идея за мащабно или, по-точно, разномащабно мислене не търпеше рамките само на една глава – трябваше, налагаше се, искаше да види как играта на живота може да се играе все по-добре от все повече хора. Естественият начин за това в нашата цивилизация става чрез образование – и ето, че в 1992 година колежът стана факт с първия си “Курс по мислене”. Много от тогавашните ми курсисти говореха за обучението с гръмки фрази като „невероятен начин за себепреживяване“, „идентификация с Голямото Знание“, „начин това Знание да се прави от нищо“, „Генезисът“… Аз го наричах простичко „Философия на Успеха“.

Защото исках, както и сега искам, всички хора, млади и стари, да добият увереност в себе си и своите възможности да реализират желанията и целите си, да формулират за себе си какво е това Успех и да се научат да го постигат. И най-вече да бъдат щастливи.

Петър Марков
(1945 – 2016)


Петър Марков


petar markovКато млад студент по философия – в далечната 1974 година, се питах: Може ли да има такава система от убеждения или вярвания, която да прави непрекъснато човека по-могъщ днес, отколкото е бил вчера, по-могъщ утре, отколкото е бил днес?

И тъй като не я намерих в цивилизацията – реших да я създам. Така се роди Теометактиката. Самата нейна идея за мащабно или, по-точно, разномащабно мислене не търпеше рамките само на една глава – трябваше, налагаше се, искаше да види как играта на живота може да се играе все по-добре от все повече хора. Естественият начин за това в нашата цивилизация става чрез образование – и ето, че колежът стана факт. Много от тогавашните ми курсисти говореха за обучението с гръмки фрази като „невероятен начин за себепреживяване“, „идентификация с Голямото Знание“, „начин това Знание да се прави от нищо“, „Генезисът“… Аз го наричах простичко „Философия на Успеха“.

Защото исках, както и сега искам, всички хора, млади и стари, да добият увереност в себе си и своите възможности да реализират желанията и целите си, да формулират за себе си какво е това Успех и да се научат да го постигат. И най-вече да бъдат щастливи.Система на обучениетоСистемата за обучение в Марков колеж е разработена така, че в реални условия и чрез директен опит да задейства и ускори развитието на онези хора, при които не стои въпросът дали някога ще бъдат успешни, а кога ще се случи това и колко напред биха могли да стигнат. Кои биха могли да бъдат. И как да постигнат това, за което мечтаят. В рамките на една учебна година, чрез обучението в Маков колеж ще имате възможност:

 • Да опознаете себе си и да използвате своя потенциал на практика;
 • Да усъвършенствате уменията и навиците си на мислене и вземане на решения;
 • Да увеличите физическата си енергия и да повишите емоционална си интелигентност и устойчивост;
 • Да формулирате своите мисия, визия и житейски цели;
 • Да живеете, мислите и действате с интегритет – в съгласие с ценностната си система и личните си принципи;
 • Да се преборите със страха, колебанието и неувереността;
 • Да изградите хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения;
 • Да се запознаете и общувате с хора, които споделят вашето желание за напредък и конструктивен интерес към промяната.

Защото дори пътешествието от 1000 километра започва с една единствена крачка.


Системата за обучение в Марков колеж е разработена така, че в реални условия и чрез директен опит да задейства и ускори развитието на онези хора, при които не стои въпросът дали някога ще бъдат успешни, а кога ще се случи това и колко напред биха могли да стигнат. Кои биха могли да бъдат. И как да постигнат това, за което мечтаят. В рамките на една учебна година, чрез обучението в Маков колеж ще имате възможност:

 • Да опознаете себе си и да използвате своя потенциал на практика;
 • Да усъвършенствате уменията и навиците си на мислене и вземане на решения;
 • Да увеличите физическата си енергия и да повишите емоционална си интелигентност и устойчивост;
 • Да формулирате своите мисия, визия и житейски цели;
 • Да живеете, мислите и действате с интегритет – в съгласие с ценностната си система и личните си принципи;
 • Да се преборите със страха, колебанието и неувереността;
 • Да изградите хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения;
 • Да се запознаете и общувате с хора, които споделят вашето желание за напредък и конструктивен интерес към промяната.

Защото дори пътешествието от 1000 километра започва с една единствена крачка.


И кое е различното?Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си чрез обучение, което помага на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. Марков колеж е и средище – общност от търсещи хора, среда, в която се изграждат стабилни и стойностни взаимоотношения.

Система за интегрално развитие

Тук получавате система за интегрално развитие – всяка стъпка от обучението надгражда предходната, като я разширява, допълва и обогатява. Всеки модул има свой основен фокус, вплетен и разгледан през призмата на всички останали.

Система за развитие на мисленето

Петър Марков е автор на система и подход за развитие на нивата и мащаба на мислене, която представя в книгата си „Мисли с главата си приятел”, достъпна единствено за учащи в колежа.

Фокусът върху прилагането

Обучението е така построено и подкрепено, че имате възможност да усвоите и приложите наученото още докато сте в курса – така промените и успехите в различните области на живота Ви се натрупват постепенно и устойчиво.

Баланс

Балансът на различните подходи на обучение – работа в група и индивидуална работа – е изключително важен, за да постигнете оптимален резултат, независимо от Вашия темперамент, стил на възприемане или предпочитания за работа и учене.

 

Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си чрез обучение, което помага на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. Марков колеж е и средище – общност от търсещи хора, среда, в която се изграждат стабилни и стойностни взаимоотношения.

Система за интегрално развитие

Тук получавате система за интегрално развитие – всяка стъпка от обучението надгражда предходната, като я разширява, допълва и обогатява. Всеки модул има свой основен фокус, вплетен и разгледан през призмата на всички останали.

Система за развитие на мисленето

Петър Марков е автор на система и подход за развитие на нивата и мащаба на мислене, която представя в книгата си „Мисли с главата си приятел”, достъпна единствено за учащи в колежа.

Фокусът върху прилагането

Обучението е така построено и подкрепено, че имате възможност да усвоите и приложите наученото още докато сте в курса – така промените и успехите в различните области на живота Ви се натрупват постепенно и устойчиво.

Баланс

Балансът на различните подходи на обучение – работа в група и индивидуална работа – е изключително важен, за да постигнете оптимален резултат, независимо от Вашия темперамент, стил на възприемане или предпочитания за работа и учене.