Как започна всичко?Преди близо 25 години един необикновен човек на име Петър Марков създаде система за развитие на мисленето, която в годините екипът на Марков колеж със и след него превърна в система за цялостно (умствено, емоционално и духовно) самопознание и устойчиво изграждане на личностни качества. Приложена на практика, тази система се превърна в трамплин за онези, които искат да учат през целия си живот – как да разбират себе си и другите, как да използват таланта си по най-продуктивния начин, как да въздействат с достойнство и уважение.


Преди близо 25 години един необикновен човек на име Петър Марков създаде система за развитие на мисленето, която в годините екипът на Марков колеж със и след него превърна в система за цялостно (умствено, емоционално и духовно) самопознание и устойчиво изграждане на личностни качества. Приложена на практика, тази система се превърна в трамплин за онези, които искат да учат през целия си живот – как да разбират себе си и другите, как да използват таланта си по най-продуктивния начин, как да въздействат с достойнство и уважение.

Петър Марков


petar markovКато млад студент по философия – в далечната 1974 година, се питах: Може ли да има такава система от убеждения или вярвания, която да прави непрекъснато човека по-могъщ днес, отколкото е бил вчера, по-могъщ утре, отколкото е бил днес?

И тъй като не я намерих в цивилизацията – реших да я създам. Така се роди Теометактиката. Самата нейна идея за мащабно или, по-точно, разномащабно мислене не търпеше рамките само на една глава – трябваше, налагаше се, искаше да види как играта на живота може да се играе все по-добре от все повече хора. Естественият начин за това в нашата цивилизация става чрез образование – и ето, че в 1992 година колежът стана факт с първия си „Курс по мислене“. Много от тогавашните ми курсисти говореха за обучението с гръмки фрази като „невероятен начин за себепреживяване“, „идентификация с Голямото Знание“, „начин това Знание да се прави от нищо“, „Генезисът“… Аз го наричах простичко „Философия на Успеха“.

Защото исках, както и сега искам, всички хора, млади и стари, да добият увереност в себе си и своите възможности да реализират желанията и целите си, да формулират за себе си какво е това Успех и да се научат да го постигат. И най-вече да бъдат щастливи.

Петър Марков
(1945 – 2016)


Петър Марков


petar markovКато млад студент по философия – в далечната 1974 година, се питах: Може ли да има такава система от убеждения или вярвания, която да прави непрекъснато човека по-могъщ днес, отколкото е бил вчера, по-могъщ утре, отколкото е бил днес?

И тъй като не я намерих в цивилизацията – реших да я създам. Така се роди Теометактиката. Самата нейна идея за мащабно или, по-точно, разномащабно мислене не търпеше рамките само на една глава – трябваше, налагаше се, искаше да види как играта на живота може да се играе все по-добре от все повече хора. Естественият начин за това в нашата цивилизация става чрез образование – и ето, че колежът стана факт. Много от тогавашните ми курсисти говореха за обучението с гръмки фрази като „невероятен начин за себепреживяване“, „идентификация с Голямото Знание“, „начин това Знание да се прави от нищо“, „Генезисът“… Аз го наричах простичко „Философия на Успеха“.

Защото исках, както и сега искам, всички хора, млади и стари, да добият увереност в себе си и своите възможности да реализират желанията и целите си, да формулират за себе си какво е това Успех и да се научат да го постигат. И най-вече да бъдат щастливи.Система на обучениетоСистемата за обучение в Марков колеж е разработена така, че в реални условия и чрез директен опит да задейства и ускори развитието на онези хора, при които не стои въпросът дали някога ще бъдат успешни, а кога ще се случи това и колко напред биха могли да стигнат. Кои биха могли да бъдат. И как да постигнат това, за което мечтаят. В рамките на една учебна година, чрез обучението в Маков колеж ще имате възможност:

 • Да опознаете себе си и да използвате своя потенциал на практика;
 • Да усъвършенствате уменията и навиците си на мислене и вземане на решения;
 • Да увеличите физическата си енергия и да повишите емоционална си интелигентност и устойчивост;
 • Да формулирате своите мисия, визия и житейски цели;
 • Да живеете, мислите и действате с интегритет – в съгласие с ценностната си система и личните си принципи;
 • Да се преборите със страха, колебанието и неувереността;
 • Да изградите хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения;
 • Да се запознаете и общувате с хора, които споделят вашето желание за напредък и конструктивен интерес към промяната.

Защото дори пътешествието от 1000 километра започва с една единствена крачка.


Системата за обучение в Марков колеж е разработена така, че в реални условия и чрез директен опит да задейства и ускори развитието на онези хора, при които не стои въпросът дали някога ще бъдат успешни, а кога ще се случи това и колко напред биха могли да стигнат. Кои биха могли да бъдат. И как да постигнат това, за което мечтаят. В рамките на една учебна година, чрез обучението в Маков колеж ще имате възможност:

 • Да опознаете себе си и да използвате своя потенциал на практика;
 • Да усъвършенствате уменията и навиците си на мислене и вземане на решения;
 • Да увеличите физическата си енергия и да повишите емоционална си интелигентност и устойчивост;
 • Да формулирате своите мисия, визия и житейски цели;
 • Да живеете, мислите и действате с интегритет – в съгласие с ценностната си система и личните си принципи;
 • Да се преборите със страха, колебанието и неувереността;
 • Да изградите хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения;
 • Да се запознаете и общувате с хора, които споделят вашето желание за напредък и конструктивен интерес към промяната.

Защото дори пътешествието от 1000 километра започва с една единствена крачка.


И кое е различното?Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си чрез обучение, което помага на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. Марков колеж е и средище – общност от търсещи хора, среда, в която се изграждат стабилни и стойностни взаимоотношения.

Система за интегрално развитие

Тук получавате система за интегрално развитие – всяка стъпка от обучението надгражда предходната, като я разширява, допълва и обогатява. Всеки модул има свой основен фокус, вплетен и разгледан през призмата на всички останали.

Система за развитие на мисленето

Петър Марков е автор на система и подход за развитие на нивата и мащаба на мислене, която представя в книгата си „Мисли с главата си приятел”, достъпна единствено за учащи в колежа.

Фокусът върху прилагането

Обучението е така построено и подкрепено, че имате възможност да усвоите и приложите наученото още докато сте в курса – така промените и успехите в различните области на живота Ви се натрупват постепенно и устойчиво.

Баланс

Балансът на различните подходи на обучение – работа в група и индивидуална работа – е изключително важен, за да постигнете оптимален резултат, независимо от Вашия темперамент, стил на възприемане или предпочитания за работа и учене.

 

Марков колеж е любопитно и различно място за развиване и изграждане на себе си чрез обучение, което помага на хората да станат интегрални личности – хармонични и успешни във всички области на живота, развивайки активно четирите си интелигентности. Марков колеж е и средище – общност от търсещи хора, среда, в която се изграждат стабилни и стойностни взаимоотношения.

Система за интегрално развитие

Тук получавате система за интегрално развитие – всяка стъпка от обучението надгражда предходната, като я разширява, допълва и обогатява. Всеки модул има свой основен фокус, вплетен и разгледан през призмата на всички останали.

Система за развитие на мисленето

Петър Марков е автор на система и подход за развитие на нивата и мащаба на мислене, която представя в книгата си „Мисли с главата си приятел”, достъпна единствено за учащи в колежа.

Фокусът върху прилагането

Обучението е така построено и подкрепено, че имате възможност да усвоите и приложите наученото още докато сте в курса – така промените и успехите в различните области на живота Ви се натрупват постепенно и устойчиво.

Баланс

Балансът на различните подходи на обучение – работа в група и индивидуална работа – е изключително важен, за да постигнете оптимален резултат, независимо от Вашия темперамент, стил на възприемане или предпочитания за работа и учене.

 

Екипът
– или –
кой ще ви партнира в приключението:Екипът
– или –
кой ще ви партнира в приключението:


Обучението в Марков колеж се реализира благодарение на страстта и усилията на повече от 10 човека, които ежеседмично общуват с курсистите, развиват знанието и методологията и се грижат се за техническата обезпеченост. Подкрепени сме и от много от вече успешните и реализирани хора от общността на завършилите.
По време на учебните дни с групата ще срещнете няколко водещи, които истински живеят това, за което говорят. Извън обучението в групата за вас е предвидена възможността да имате подкрепа в индивидуалната си работа през седмицата от екип консултанти. Тяхната задача са индивидуалните консултации и персоналните задания.

Ето кого ще срещнете още в началото:

Обучението в Марков колеж се реализира благодарение на страстта и усилията на повече от 10 човека, които ежеседмично общуват с курсистите, развиват знанието и методологията и се грижат се за техническата обезпеченост. Подкрепени сме и от много от вече успешните и реализирани хора от общността на завършилите.
По време на учебните дни с групата ще срещнете няколко водещи, които истински живеят това, за което говорят. Извън обучението в групата за вас е предвидена възможността да имате подкрепа в индивидуалната си работа през седмицата от екип консултанти. Тяхната задача са индивидуалните консултации и персоналните задания.

Ето кого ще срещнете още в началото:

 • gergana@markovcollege.com

Гергана Маркова

Главен водещ на обучението


Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.

Гергана Маркова

Главен водещ на обучението


 • gergana@markovcollege.com

Гергана Маркова е главен водещ на обучението в Марков колеж, чиито основател е нейният баща. Гергана е и собственик, управител и консултант ефективно лидерство в Ликора, а обученията са нейната страст. Вече с над 13000 часа в обучения тя е показала на стотици хора как да открият и развиват себе си, да управляват екипите си, да вдъхновяват за каузите си и в същото време да бъдат щастливи.


Светлана Маркова

Главен консултант в Основния курс и Майсторския клас


Светлана Маркова е главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него. Тя е психолог и сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър, обучител лична ефективност в множество обучения в и извън колежа. Светлана има 8 годишен опит в държавната администрация като социален и политически психолог. Участник като ръководител в редица доброволчески инициативи за ученици и студенти.

 • svetalka@markovcollege.com

Светлана Маркова

Главен консултант в Основния курс и Майсторския клас


 • svetalka@markovcollege.com

Светлана Маркова е главен консултант на обучението в Марков Колеж и индивидуалното развитие на курсистите в него. Тя е психолог и сертифициран коуч в интегралния подход на Кен Уилбър, обучител лична ефективност в множество обучения в и извън колежа. Светлана има 8 годишен опит в държавната администрация като социален и политически психолог. Участник като ръководител в редица доброволчески инициативи за ученици и студенти.

 • diana@markovcollege.com

Диана Момчева

Консултант


Диана Момчева е консултант в основния курс Философия на успеха, лидер на проекта „Детски курсове“ и консултант в детския курс „Философия на успеха“. Има 5 години опит в организацията на младежки обучения към „Червен кръст“ и 12 години опит в сферата на бизнеса. Диана е финансист по образование и в момента се сертифицира по коучинг програма към ICF. Вече две години се занимава с обучения в областта на личностното развитие като част от екипа на Колежа.

Диана Момчева

Консултант 


 • diana@markovcollege.com

Диана Момчева е консултант в основния курс Философия на успеха, лидер на проекта „Детски курсове“ и консултант в детския курс „Философия на успеха“. Има 5 години опит в организацията на младежки обучения към „Червен кръст“ и 12 години опит в сферата на бизнеса. Диана е финансист по образование и в момента се сертифицира по коучинг програма към ICF. Вече две години се занимава с обучения в областта на личностното развитие като част от екипа на Колежа.


Теодора Каменова

Водещ в Основен и детски курс

Теодора Каменова е акредитиран професионален коуч и Ментор коуч към Международната Коуч Федерация. В своята над 500 часа практика като индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване тя партнира на клиентите си да развият хармонични, автентични и продуктивни взаимоотношения, да постиганат устойчиви резултати и траен успех в професионален и личен план. Теодора има над 20 годишен опит като професионален преводач и 16 години опит в международна правителствена организация, Корпус на мира на САЩ. Теодора е един от водещите в обучението в основния курс. С богатия си опит и в работа с младежи за личностно и кариерно развитие тя е и един от водещите в детския курс.


 • team@markovcollege.com

Теодора Каменова

Водещ в Основен и детски курс • team@markovcollege.com

Теодора Каменова е акредитиран професионален коуч и Ментор коуч към Международната Коуч Федерация. В своята над 500 часа практика като индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване тя партнира на клиентите си да развият хармонични, автентични и продуктивни взаимоотношения, да постиганат устойчиви резултати и траен успех в професионален и личен план. Теодора има над 20 годишен опит като професионален преводач и 16 години опит в международна правителствена организация, Корпус на мира на САЩ. Теодора е един от водещите в обучението в основния курс. С богатия си опит и в работа с младежи за личностно и кариерно развитие тя е и един от водещите в детския курс.

 • svetlana@markovcollege.com

Светлана Мутфчиева

Водещ в Основния курс – „Лична мисия“


Светлана Мутафчиева е кариерен консултант и основател на Кареа ООД – първата в България организация за избор на професия и развитие на кариерата. Приема работата си като призвание, защото за нея е важно хората да открият подходящата професия и да имат щастието да работят нещо, което обичат. Приятел и съмишленик е на Марков колеж, участвала e в много обучения като асистент и консултант, а през 2009 г. – и като част от екипа по реновирането му. Към момента е член на стратегическия му екип, водещ и консултант по темата Лична мисия.


Светлана Мутафчиева

Водещ в Основния курс – „Лична мисия“


 • svetlana@markovcollege.com

Светлана Мутафчиева е кариерен консултант и основател на Кареа ООД – първата в България организация за избор на професия и развитие на кариерата. Приема работата си като призвание, защото за нея е важно хората да открият подходящата професия и да имат щастието да работят нещо, което обичат. Приятел и съмишленик е на Марков колеж, участвала e в много обучения като асистент и консултант, а през 2009 г. – и като част от екипа по реновирането му. Към момента е член на стратегическия му екип, водещ и консултант по темата Лична мисия.

Карина Ястреба

Водещ


Карина има над десет години опит на лидерски позиции в корпоративния свят, управление на екипи и проекти. Занимава се с водене на обучения от 2010 година, предимно като вътрешен обучител за компаниите, в които работи. През 2016 година се сертифицира като коуч към Международната Коучинг Федерация и започва да практикува коучинг. През 2018 година прекъсва корпоративната си кариера и се посвещава на обученията по личностно и професионално развитие и коучинг. Участва в проекти на Марков колеж и Ментор Коучес като асистент на обучителните и сертификационни програми. Става част от екипа на Марков колеж като водещ обучения. Основната й мисия е да подкрепя и вдъхновява хората, които се стремят към пълноценен живот, да реализират пълния си потенциал.   • irena@markovcollege.com
   • 0887 87 35 96

   Ирена Петрова

   Управител

   Ирена Петрова е била Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN) с фокус върху финансиране на стартиращ бизнес.
   След като напуска корпоративната среда, стартира редици иновативни бинес проекти в сферата на B2C, медии, FinTech и Blokchain. А от 1 ноември 2016 г. е и управител на Марков колеж.
   Ирена е част от стратегическия екип на Марков колеж и сърцата подкрепа в проектите за развитие на организацията.
   А от 1 ноември 2016 г. става управител на Марков колеж, за да реализира на практика планираните стратегически промени.


   Карина Ястреба

   Водещ


     Карина има над десет години опит на лидерски позиции в корпоративния свят, управление на екипи и проекти. Занимава се с водене на обучения от 2010 година, предимно като вътрешен обучител за компаниите, в които работи.

     През 2016 година се сертифицира като коуч към Международната Коучинг Федерация и започва да практикува коучинг. През 2018 година прекъсва корпоративната си кариера и се посвещава на обученията по личностно и професионално развитие и коучинг.

     Участва в проекти на Марков колеж и Ментор Коучес като асистент на обучителните и сертификационни програми. Става част от екипа на колежа като водещ обучения. Основната й мисия е да подкрепя и вдъхновява хората, които се стремят към пълноценен живот, да реализират пълния си потенциал.

     Ирена Петрова

     Управител


     • irena@markovcollege.com
     • 0887 87 35 96

     Ирена Петрова е била Управител на първата мрежа за Бизнес Ангели в България и региона (BBAN) с фокус върху финансиране на стартиращ бизнес.
     След като напуска корпоративната среда, стартира редици иновативни бинес проекти в сферата на B2C, медии, FinTech и Blokchain. А от 1 ноември 2016 г. е и управител на Марков колеж.
     Ирена е част от стратегическия екип на Марков колеж и сърцата подкрепа в проектите за развитие на организацията.
     А от 1 ноември 2016 г. става управител на Марков колеж, за да реализира на практика планираните стратегически промени.